Gå direkt till sidans innehåll

Tallbohov­skolan

Tallbohovskolan ligger på härliga Söderhöjden i Jakobsberg. Hos oss går det 450 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även Järfälla musikklasser.

Kontakt

Expedition (Hus E)
08-580 293 42

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

Rektor

Carina Abrahamsson
08-580 294 53
carina.abrahamsson2@jarfalla.se

Dags för skolval 2021

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2021. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Anne Wissing
08-580 286 75

Intendent
Ann-Kristin Blomberg
08-580 294 04

Skolsköterska
Helen Shojaei Lund
08-580 294 11

Vaktmästare
Ricardo Araya
08-580 295 46

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar med eleven i centrum. Vi har hög personaltäthet och alla våra lärare är legitimerade. Vi arbetar för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolan har tvålärarsystem i alla klassrum i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Hos oss finns Järfälla musikklasser som du kan söka från årskurs 4.

Arbetssätt

Vi har gjort en digital satsning. Årskurs 4-9 får eleverna låna en egen dator. För årskurserna F-3 finns klassuppsättningar med ipads. Vi arbetar med moderna projektorer och smartboards och vi utvecklar kontinuerligt det digitala lärandet inklusive programmering. Vi förbereder eleverna idag för morgondagens utmaningar.

Varje år åker årskurs 9 på skidresa en dag till Kungsberget. Eleverna genomför också en vandring med övernattning tillsammans med pedagogerna. Våra idrottslärare är aktiva i att planera och genomföra en mängd friluftsdagar och aktiviteter.

Rastverksamheten har en given plats på elevernas skoldag.

Vi har särskilda läspedagoger som utvecklar läsningen hos barn i F-3. För de högre åldrarna har vi ett kunskapscentrum där elever kan få enskild undervisning eller arbeta i liten grupp tillsammans med pedagoger. Vi har också flera läxläsningstillfällen för elever.

Arbete med elevinflytande

Eleverna har inflytande genom klassråd och elevråd. De har också inflytande på sin undervisning i respektive ämne. Elevrådet har arrangerat skoldans, halloween-fest, alla hjärtans dag och skolbal.

Föräldrasamverkan

Vi har en tät föräldrasamverkan i föräldraråd, föräldramöten och individuellt kring elever. Järfälla musikklasser har en egen föräldraförening. Föräldrar alltid välkomna till vår skola.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp