Gå direkt till sidans innehåll

Säg upp förskole­plats

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägnings­tiden.

Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare.

Om en plats sägs upp men vårdnadshavare önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för tiden där emellan.

Vid byte av förskola inom kommunen behöver platsen inte sägas upp.

Flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får barnet behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

Upp