Innehåll

Beställ handling

Har du en förfrågan om betyg kan du använda e-tjänsten nedan. Om din förfrågan rör en handling som inte har en egen specifik e-tjänst, kontakta Kommunarkivet direkt.

Om din förfrågan gäller pågående och gällande detaljplaner så kan du också få tag i dessa i e-tjänsten Järfällakartan

Om din förfrågan rör bygglovshandlingar så finns inte dessa handlingar hos kommunarkivet. Bygglovshandlingar hanteras fortfarande i verksamheten och du behöver istället vända dig till bygglovsavdelningen med din förfrågan. Förfrågan kan skickas till bygglov@jarfalla.se

Om du skulle vilja ha kopior av allmänna handlingar så tar kommunarkivet ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa. Pdf, 18.7 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp