Innehåll

GVI Järfälla och Upplands-Bro har genomfört sitt första call-in

Med hjälp av strategin GVI vill Järfälla, Upplands-Bro, Polismyndigheten och Kriminalvården tillsammans minska och förebygga utvecklingen av det grova våld som utförs av kriminella grupper i kommunerna. Arbetet är inne i en intensiv fas och ett första call-in är nu genomfört.

GVI-strategin går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.

– Läget är allvarligt och många upplever situationen som otrygg. I Järfälla arbetar vi med en samhällsoffensiv för att öka tryggheten. Det handlar om att vi både ska ha ett kraftfullt förebyggande arbete och effektiva brottsbekämpande insatser. Vår förhoppning är att GVI ska få tydliga effekter för att minska det grövsta våldet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper.

– Med GVI har vi tagit ett nytt och viktigt steg i kampen mot det dödliga våldet. När vi ser att barn och unga sugs upp i grov brottslighet måste vi pröva alla metoder som kan ge effekt. Vi vill att de här aktuella personerna ska hitta vägar från det grova våldet till ett bättre liv, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef i Järfälla.

Ett första call-in genomfördes igår kväll i Järfälla. Kommundirektörer från Järfälla och Upplands-Bro, lokalpolischef, kommunpolis och representanter från socialtjänsten, sjukvård samt lokalsamhället i kommunerna deltog och talade direkt till gruppmedlemmar som kallats dit. Följande budskap framfördes:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare. Talarna delade personliga berättelser om hur våldet har påverkat dem personligen och hela samhället. Publiken bestod bland annat av föreningar, samfund, kommunernas verksamheter och engagerade kommuninvånare.

Operativt arbete fortsätter under hösten

Under april startade det operativa arbetet med GVI genom individuella samtal (custom notifications). Polisen, kommunernas socialtjänster och Kriminalvården har tillsammans genomfört ett 40-tal enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper i syfte att delge budskapet. Individuella möten fortsätter att genomföras löpande. Arbetet fortsätter även med att kunna rikta sanktioner och ökat fokus mot grupper som varit våldsdrivande, detta för att grovt våld ska ge direkt kännbara konsekvenser och påverka den gruppdynamik som driver våldet.

Fakta om GVI i Järfälla och Upplands-Bro

  • Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
  • Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.
  • GVI Järfälla och Upplands-Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands-Bro, Kriminalvården och lokalsamhället.
  • GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
  • En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.
  • Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö, Uppsala och Örebro.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Arbetet med Sluta skjut har utvärderats vid två tillfällen:
2021: Effektutvärdering av Sluta skjut : En strategi för att minska det grova våldet (diva-portal.org)
2023: Uppföljning av Sluta skjut - Brottsförebyggande rådet (bra.se)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp