Innehåll

Positiv utveckling av tryggheten i Järfälla

När Polisregion Stockholm redovisar resultatet från årets trygghetsmätning ser det positivt ut för Järfälla som förbättrar sig inom i stort sett alla områden. Den upplevda tryggheten i Järfälla ökar.

Årets trygghetsmätning besvarades av 1 175 Järfällabor vilket motsvarar 43,3 procent av de tillfrågade. Jämfört med föregående trygghetsmätning syns en positiv utveckling. Det är till exempel nio procent fler som upplever sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid. I årets mätning är det även färre som känner en oro för att bli utsatta för brott samt upplever problem med mörka platser, dålig belysning, klotter, nedskräpning och skadegörelse i sitt närområde.

Nyckelordet är samverkan. Att det nu går att se förbättringar inom så många områden beror på lyckad långsiktig samverkan mellan flera aktörer som till exempel kommunen, Polisen, räddningstjänsten, Järfällahus AB och Region Stockholm, alla med det gemensamma målet att göra Järfälla till en tryggare plats. Järfälla kommun och Järfällahus arbetar med flera resurser ute i Järfälla som varje dag möter kommuninvånare och företagare. Det är till exempel nattvandrarvärdar, fältassistenter, ordningsvakter, mobila trygghetsväktare och fastighetsförvaltare.

– Det är mycket glädjande att arbetet för att öka tryggheten i Järfälla går framåt. I vår samhällsoffensiv för trygghet är den långsiktiga samverkan högprioriterad. Nu fortsätter vi med vårt gemensamma arbete där vi kombinerar kraftfulla förebyggande insatser med effektiva brottsbekämpande åtgärder, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Fysiska miljön viktig

Den fysiska miljöns utformning och skötsel har stor betydelse för uppkomst av brott och otrygghet. Det senaste året har stora insatser genomförts med fokus på utformningen av den fysiska miljön och förvaltning i bostadsområden. Exempel på insatser som gör skillnad är att hålla efter växtlighet för att skapa social kontroll med goda siktlinjer, bättre belysning och förbättrad städning utomhus.

Under de senaste åren har Järfälla kommuns bostadsbolag, Järfällahus AB, satsat på trygghetsfrämjande åtgärder med särskilt fokus på områden med hög otrygghet. Brottsförebyggande åtgärder, såsom förbättrat skalskydd, bättre belysning och tryggare utemiljöer, har varit centrala byggstenar i arbetet. Trygghetsarbetet har integrerats i det dagliga arbetet enligt principen att en snabb hantering av klotter, skadegörelse och nedskräpning har en direkt påverkan på tryggheten.

Inte längre någon öppen drogscen

Tidigare i år meddelade Polisen att Jakobsberg inte längre klassas som öppen drogscen. Gemensam lägesbild, uppstartsmöten för trygghetspersonal i området och ett gott samarbete med kollektivtrafiken har varit tydliga framgångsfaktorer. Omklassningen har bidragit till en högre upplevd trygghet bland Järfällaborna.

Inte längre någon öppen drogscen i Jakobsberg.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp