Innehåll

Så arbetar Järfällas socialtjänst med LVU

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Tyvärr sprids det en felaktig bild av hur kommuner arbetar med Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänsten kan hjälpa till på många sätt för att det ska bli bättre hemma. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan du få stöd i din föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder familjer är frivillig och genomförs i samarbete med familjen.

Felaktig information sprids

Just nu pågår en desinformationskampanj mot svensk socialtjänst där felaktig information sprids om hur kommuner arbetar med Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

När falsk information sprids är det viktigt att rätt information kommer fram. I det här fallet handlar det om hur kommunen arbetar med Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Alla Sveriges kommuner arbetar enligt Socialstyrelsens bestämmelser.

Socialstyrelsens information på olika språk

Socialstyrelsen har sammanställt vad som gäller när ett barn omhändertas eller placeras mot vårdnadshavarens vilja. Informationen finns på flera olika språk.

Om socialtjänsten (socialstyrelsen.se)

Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare (socialstyrelsen.se)

Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU (socialstyrelsen.se)

Vad erbjuder Järfälla för stöd?

Läs mer om hur socialtjänsten i Järfälla kan hjälpa dig och din familj

Stöd från Socialtjänsten

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp