Innehåll

Så jobbar Järfälla mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS)

I Järfällas strategi om ANDTS arbetar Järfälla kommun för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat tobaksbruk.

Medborgare i Järfälla ska ha en trygg och jämställd uppväxt och en jämlik hälsa. Kommunens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) skapar förutsättningar för en god livskvalitet, inte bara för våra barn och unga utan för samtliga medborgare.

En viktig del i att säkerställa det här är att de inte får problem orsakade av ANDTS. Det är vanligt att personer har ett kombinerat bruk av flera substanser och att dessa i högre grad har problem med sin psykiska hälsa eller är mer utsatta för våld. Därför arbetar Järfälla med att affärer och kiosker inte säljer alkohol eller tobak till personer under 18 år och att stärka föräldrar så de inte köper ut till sina barn. Andra delar av vårt ANDTS-arbete är att utbilda personal som möter barn, tobaks- och nikotinfri skola och information så att invånarna i kommunen vet vart de kan vända sig om de själva eller någon de känner har ett beroende.

Barn som inte klarar av grundskolan, har en otrygg uppväxt eller barn i familjer med lägre socioekonomisk position löper större risk att utveckla beroendeproblematik. Därför är det viktigt att stärka barns möjligheter till en trygg uppväxt och bra relation till sina föräldrar och se till att de går ut skolan med fullständiga betyg – det är en viktig del i det ANDTS-förebyggande arbetet.

Kommunen arbetar också mot icke-narkotikaklassade produkter så som lustgas, genom att informera personal och föräldrar om riskerna med att använda lustgas.

Kommunens förebyggande arbete mot ANDTS riktar in sig på att personer inte ska bruka någon form av substans. Om någon skulle börja använda droger eller alkohol ska de få hjälp att sluta samt att de ska få hjälp om de är anhörig till någon som är beroende.

Hit kan du vända dig om du har frågor eller känner oro för dig eller närstående om alkohol, droger eller problem med spel om pengar

Socialtjänsten i Järfälla

Mini-Maria

Vuxenbehandlarteamet

Här finns mer fakta och tips

IQ-Tonårsparlören

Här får föräldrar fakta och tips om alkohol och annat som föräldrar ofta funderar på. Allt för att göra tonårstiden lättare för både dig och ditt barn.

IQ-tonårsparlörens hemsida

Fullkoll
Här får du svar på det mesta som rör tonåringar, alkohol och droger.

Fullkoll.nu

Drugsmart
Här hittar du information om alkohol, droger och spel 

Drugsmart

Ungdomsmottagningen (UMO)
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Ungdomsmottagningens hemsida

Sluta-röka-linjen
Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Finns via telefon och chatt.

Sluta-röka-linjen

100% Ren hårdträning
Järfälla kommun använder sig av metoden 100% ren hårdträning på gym för att arbeta mot dopning.

Läs mer om projektet här

Så arbetar Järfälla mot dopning

Dopning är ett komplext problem som både handlar om samhällets kroppsideal och strävan efter den perfekta kroppen, vilket gör att vanliga motionärer väljer att dopa sig. Det finns även en koppling till annan kriminalitet, narkotika och våldsbrott. Som en del av kommunens förebyggande arbete mot dopning implementeras metoden 100% Ren Hårdträning på intresserade gym. Det är en arbetsmetod som sker i samverkan mellan Järfälla, gymmen och polisen.

Vad är 100% Ren Hårdträning?

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Metoden innehåller några huvudkomponenter; samverkan, utbildning, policy och tillsyn och diplomering. Läs mer här.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp