Gå direkt till sidans innehåll

Stöd till vuxna

Vuxna med funk­tions­hinder kan ha rätt till hjälp och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS), men även stöd och hjälp enligt Social­tjänst­lagen (SoL).

Upp