Innehåll

Social­tjänst­lagen (SoL) och LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS).

Socialtjänst­lagen (SoL)

I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. Det ska dessutom stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Läs om Stöd till barn och ungdomar enligt SoL

Läs om Stöd till vuxna enligt SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS)

LSS är en rättighets­lag och vänder sig till dig som omfattas av någon av de så kallade person­kretsarna.  

Personkrets 1

Personer med utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder efter hjärn­skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­hinder som uppen­bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig­heter i den dagliga livs­föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Stöd till dig med funktionsnedsättning

Barn med funktions­ned­sättning kan ha rätt till hjälp och stöd. Även anhöriga kan ha rätt till avlastning och avlösning. Här hittar du information om vilka insatser barn och ungdomar kan få. Som förälder till barn med funktions­nedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du själv ansöka om.

För att få veta om du omfattas av någon av person­kretsarna måste du ha läkarintyg eller psykolog­utlåtande som styrker din situation.

Läs mer om stöd till barn och ungdomar enligt LSS

Läs mer om stöd till vuxna enligt LSS

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp