Innehåll

Vattmyra­skolan

Vattmyraskolan är en kommunal grund­skola med ca 360 elever från förskole­klass till skolår 6. Vi finns i norra Jakobs­berg, i ett lugnt område med närhet till naturen. De flesta eleverna kommer från när­området som består av blandad bebyggelse.

Kontakt

Expedition
08-580 294 08

Hästskovägen 40
177 39 Järfälla

Rektor

Lotta Eriksson
08-580 294 50
lise-lotte.eriksson@jarfalla.se

Informationsträff inför förskoleklass

Vi kommer att informera om vår verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Datum: 15/1

Tid: 17.30-18.30

Plats: Vattmyraskolans matsal

Fler kontaktuppgifter

Utvecklingsledare fritidshem
08-580 245 14

Skolsköterska
08-580 284 96

Skolkurator
08-580 285 27

Skolpsykolog 
08-580 280 59

Vaktmästare
08-580 289 46/08-580 298 65

Smaragden förskoleklass
08-580 294 48

Rubinen årskurs 1
08-580 290 60

Topasen årskurs 2
08-580 294 12

Diamanten årskurs 3
08-580 290 67

Smaragden årskurs 3 & Jouravdelning
08-580 294 48

Kärleken/Opalen fritidsklubb årskurs 4-6 & Jouravdelning
08-580 290 75

Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 385[1]
  • [1] Oktober 2020

Vi är 17 klasser och har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-6.

Skolan är organiserad i arbetslag. Personalen i arbetslaget har tillsammans ansvar för elevernas hela dag. Som stöd för arbetslagens arbete finns flera olika grupper på skolan som ansvarar för utveckling av olika områden.

Arbete med elevinflytande

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-6 träffas minst en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

För oss är ett nära samarbete med föräldrarna mycket viktigt. Det sker, förutom den dagliga kontakten, på flera olika sätt. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan skolan, eleverna och hemmet har vi tagit fram ett förväntansdokument.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp