Innehåll

Kolaräng­skolan

Kolarängskolan ligger i kommun­delen Kallhäll. Här finns ca 470 barn fördelade på förskole­klass, grund­skola och grund­särskola. Cirka 100 personer arbetar på skolan. Vårt upp­drag är att erbjuda för­skole­klass med fritids­hem, bedriva grund­skole­verk­sam­het år F-6 med fritids­hem och fritids­klubb. På grund­sär­skolan erbjuds skola och fritids­hem för år F-6.

Kontakt

Expedition
08-580 296 58

Kolarängsvägen 4
176 75 Järfälla

Rektor

Erika Lejdal
08-580 296 16
erika.lejdal@jarfalla.se

Informationsträff inför förskoleklass

Vi kommer att informera om vår verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Datum: 24/1

Tid: 17.30-18.30

Plats: Kolarängskolan

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Niklas Nilsson
08-580 291 44
niklas.nilsson@jarfalla.se

Biträdande rektor
Titti Almgren
08-580 283 34
titti.almgren@jarfalla.se

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Kallhäll
 • Antal elever: 501[1]
 • [1] Januari 2023

Vår verksamhet

Kolarängskolan och Iljansboda­skolan bildar en gemensam enhet och har ett nära samarbete i personal och utvecklingsfrågor.

Vi har låg personalomsättning bland såväl medarbetare som skolledning. Kommunens medarbetar­undersökning visar tydligt att personalen trivs på vår enhet.

Grundskola

Eleverna har god mål­uppfyllelse och klimatet präglas av trygghet och arbetsro.

Vi har åldershomogena klasser Både elever och personal har god tillgång till digitala verktyg. Eleverna förbereder och håller i sitt eget utvecklingssamtal – elevledda samtal.

Förskoleklass

Här prioriterar vi att arbeta med värdegrunden. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Lek är också en viktig del i vår verksamhet. Vi har både styrda lekar och fri lek där eleverna bearbetar sina intryck och lär sig konflikt­hantering. Här är vi ute och leker minst timme varje dag samt går till skogen en dag veckan.

För att utveckla elevernas språk och kommunikations­förmåga arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen.

Matematiken är konkret och praktisk. Alla elever ska få en grundläggande tal­uppfattning. Vi vill att eleverna ska tycka att matematik är kul!

Grundsärskola

Vi har elever som går i grundsärskola eller tränings­kola. Klasserna organiseras efter elevernas behov. De flesta av våra elever bor i Järfälla men vi tar även emot barn från andra kommuner i mån av plats.

Våra elever deltar i många av grundskolans gemensamma aktiviteter. Kommunikation är grunden till allt och vi försöker hitta alternativa lösningar till de barn som inte har tal som första språk.

Mycket tid och engagemang läggs på drama, teater och samspel. Där kommer den sociala träningen in på ett lekfullt sätt.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna mellan klockan 06.30-17.30. Elever från förskoleklass till årskurs 3 är uppdelade på tre avdelningar.

Vi har även fritidsklubb för elever i åk 4-5. Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut till klockan 17.00.

Eleverna erbjuds dagligen aktiviteter som är kopplade till Lgr11 men också tillfälle till rekreation.

Kultursatsning

 • Genom sångsamlingar och storsamlingar, då vi uppträder för varandra, vill vi stärka barnens självförtroende och skapa en vi-känsla i skolan.
 • Vi har en aktiv skolkör.
 • Kulturarbetare kommer till förskolan och skolan och arbetar med barnen vissa veckor under läsåret.
 • Information om arbetet i klassen och andra händelser i skolan får alla föräldrar genom vecko­brev och V-klass.
 • Vi välkomnar föräldrar till utställningar av barnens/elevernas arbete.

Vision och värdegrund

Vår vision: Hos oss lyckas Alla!

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet. Vi står för kvalitet genom:

 • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande som leder till hög måluppfyllelse och goda resultat.
 • God samverkan och kontakt med föräldrar.
 • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
 • Närvarande och engagerade vuxna som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
 • Ett kontinuerligt värde­grundsarbete som stärker barnens själv­känsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
 • Ansvarstagande barn och vuxna som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.

Föräldra­inflytande

Föräldrar är alltid välkomna till oss för att få en inblick i våra verksamheter.

Vi är intresserade av och vill höra föräldrars åsikter och synpunkter. Därefter fattas beslut om eventuella åtgärder.

Föräldrar ska få all information de behöver för att kunna vara delaktiga i sitt barns lärande, utveckling, och arbetsmiljö.

Genom att aktivt ta del av den information som ges på Vklass samt delta på föräldramöten, utvecklings­samtal och föräldraforum ges man större möjligheter till inflytande.

Elevinflytande

Vi ska ha ett klimat i verksamheten som tillåter att barnen/eleverna får och vågar framföra sina önskemål och åsikter.

Barn/elever ska få den information de behöver för att kunna vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande och över verksam­heten.

Genom att delta i planeringar, samlingar och utvärderingar får barnen/eleverna möjlighet att göra egna val och ha inflytande över verksam­heten.

I verksamheten finns olika forum som ger barn/elever möjlighet till inflytande t.ex. dagliga samtal, samlingar, klassråd, elevens val, elevråd och stormöten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp