Innehåll

Ulvsättra­skolan

Ulvsättraskolan är idag en F-6 skola med ca 500 elever belägen i kommundelen Kallhäll. Verksamheten rymmer även fritidshem (f-3) och fritidsklubb (årskurs 4-6). Skolan har ca 70 medarbetare och personalomsättningen är låg. Personalen samarbetar i årskursvisa arbetslag.

Kontakt

Expedition
08-580 296 46

Källtorpsvägen 60
176 74 Järfälla

Rektor

Johan Nyström Hjertvinge
08-580 297 22
johan.nystrom.hjertvinge@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Anette Buckard
08-580 296 54
anette.buckard@jarfalla.se

Sjukanmälan
010-888 70 50

Välkommen till Ulvsättraskolan!

Här hittar du en liten film om vår fina skola som berättar om oss, våra lokaler och om hur det är att vara elev här. Mycket nöje!

Om Ulvsättraskolan

På Ulvsättraskolan finns en härlig blandning av elever från skilda kulturer och vi arbetar efter devisen att tillsammans gör vi varandra bättre. Vi är också övertygade om att alla kan och vill lära sig. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential och mötas av en tillgänglig undervisning och lärmiljö. Vi har höga förväntningar på både oss själva och på våra elever. I skolans närområde finns Kallhällsparken, ishall, fotbollsplaner och friidrottsanläggning. Stora grönområden finns på promenad avstånd.

Trygghet och gemenskap

Skolans värdegrund är utgångspunkt i allt vi gör. Den utgår från våra ledord, trygghet, respekt och ansvar. Alla elever på skolan är alla vuxnas gemensamma ansvar. På skolan finns en likabehandlingsgrupp som arbetar mot mobbning och andra kränkningar.

Skolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen skall erbjuda ett arbetssätt med uttrycksformer som barnen känner igen från förskolan och successivt slussa in barnen i skolans värld. Det är vi, tillsammans med fritids, som kommer att vara den första kontakten för era barn när de kommer till oss. I våra arbetslag samarbetar vi på olika sätt med övriga arbetslag och skolans elevhälsoteam.

För att utveckla elevernas språk och kommunikationsförmåga så arbetar vi med en modell som heter Bornholmsmodellen.

I matematik ska alla elever få en grundläggande taluppfattning. Vi vill att alla elever ska tycka att matematik är roligt.

Lek är en viktig del i vår verksamhet. Vi har både styrda lekar och fri lek där eleverna bearbetar sina intryck och lär sig konflikthantering. Vi går iväg med eleverna på utflykter i närområdet, till skogen och andra platser som vi vill att eleverna ska få besöka. Ibland kan det bli längre utflykter då åker vi kommunalt.

Så här kan en dag se ut i förskoleklass

Skolan börjar kl 08.10 alla dagar. Skolan serverar frukost till de barn som kommer tidigt till skolan. Frukosten serveras från kl 07.30. Lunch serveras med start kl 11.00. Förskoleklass eleverna brukar äta först. Undervisningen sker både inomhus och utomhus och vi följer läroplanen. Skoldagen slutar kl 13.00. Vi äter mellanmål i skolans matsal ca kl 13.30.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna mellan kl 06.30-17.30. Barn från förskoleklass till årskurs 3 är uppdelade på fyra avdelningar. Barnen erbjuds dagligen planerade aktiviteter som är kopplade till läroplanen. Men ibland vill man bara umgås med sina kompisar.

Elevinflytande

Vi vill ha ett klimat i verksamheten som tillåter att barnen/eleverna får och vågar framföra sina önskemål och åsikter. Alla elever har rätt till att få den information de behöver för att kunna vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande och över vad som sker i verksamheten. De deltar i planeringar, samlingar och utvärderingar då de får möjlighet att få göra egna val och ha inflytande över verksamheten.

I skolan finns olika forum som ger barnen/eleverna möjlighet till inflytande i det dagliga samtalet, samlingar, klassråd, elevens val, elevråd, miljöråd och stormöten.

Föräldrasamverkan

Vi tycker att det är väldigt viktigt med ett gott samarbete med er föräldrar. Ni är välkomna till skolan att hälsa på klassen och er dotter/son. Boka gärna tid några dagar innan ni vill besöka skolan. Skolan har också föräldraråd ett föräldraråd per termin, där rektor, bitr.rektor närvarar.

Elevhälsoteamet

Här hos oss på Ulvsättraskolan finns speciallärare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog samt rektor och biträdande rektor för att hjälpa och stödja ditt barn. Skolläkare kommer också till skolan ca en gång i månaden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp