Innehåll

Kartläggning och validering

Hos oss på vuxenutbildningen kan du få ditt kunnande kartlagt inför utbildning, prövning eller validering. Den inledande kartläggningen är allmän.

Inledande kartläggning (steg 1)

Hjälper dig som funderar på att studera, göra prövningar eller genomgå validering inom vuxenutbildningen att få en överblick över ditt kunnande och göra välgrundade val.

Du måste inte göra inledande kartläggning för att bli antagen till utbildning eller göra en prövning.

Målet är att du ska kunna välja utbildningsväg utan att behöva studera det du redan kan.

Hur gör jag?

Den inledande kartläggningen består av två delar:

  1. Fyll i en självskattning (på egen hand)
  2. Kontakt med studie- och yrkesvägledare

Efter kartläggningen gör vi en bedömning och du får förslag om nästa steg. Du bestämmer själv vad DU vill göra.

Valideringsprocessen

Validering handlar inte om att lära sig något nytt, utan om att strukturerat undersöka och bedöma det du redan kan. Efter valideringen kan du få ett betyg genom prövning eller intyg. 

Först i processen är den inledande kartläggningen. Om du bedöms som lämplig går du vidare till nästa steg, den fördjupande kartläggningen.

Fördjupande kartläggning (steg 2)

Det andra steget innebär en mer detaljerad undersökning på skolan. Att genomföra den fördjupande kartläggningen garanterar inte validering. Skolan gör en bedömning av om det finns tillräckligt underlag för att validera. Du måste avsätta tid för att delta i den fördjupade kartläggningen och eventuell fortsatt validering på skolan. Du kan behöva visa dina kunskaper genom att:

  • Presentera intyg, betyg, diplom och andra viktiga dokument.
  • Fylla i självskattningsformulär.
  • Demonstrera dina kunskaper genom praktiska moment, skriftliga och/eller muntliga uppgifter.
  • Ha samtal med läraren.

Viktigt att komma ihåg!
Valideringsprocessen kan påverka din studieplan och dina eventuella studiemedel. Kontrollera med skolan att din ansökan stämmer överens med din studieplan. Om du har frågor, tveka inte att kontakta CSN.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp