Gå direkt till sidans innehåll

Tallbohov­skolan

Tallbohovskolan är en del av Söder­höjdens grund­skolor till­sammans med Nyberg­skolan. På skolan finns även Järfälla musik­klasser. På Söder­höjdens grund­skolor står kunskap, normer och värden i centrum. Hos oss går 450 elever från förskole­klass till års­kurs 9.

Kontakt

Expedition (Hus E)
08-580 293 42

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

Rektor

Carina Abrahamsson
08-580 294 53
carina.abrahamsson2@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Anne Wissing
08-580 286 75

Intendent
Ann-Kristin Blomberg
08-580 294 04

Vaktmästare
Ricardo Araya
08-580 295 46

Fakta

  • Kommunal F-9-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 401[1]
  • Särskild pedagogik: Järfälla musikklasser
  • [1] Oktober 2020

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar med eleven i centrum. Vi har hög personaltäthet för att kunna öka elevernas behov.

Tvålärarsystem i alla klassrum i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9.

Hos oss finns Järfälla musikklasser som du kan söka från årskurs 4.

Arbetssätt

Vi har gjort en digital satsning. Årskurs 4-9 får eleverna låna en egen dator. För årskurserna F-3 finns klassuppsättningar med datorer. Vi arbetar med moderna projektorer och smartboards och vi utvecklar kontinuerligt det digitala lärandet inklusive programmering. Vi förbereder eleverna idag för morgondagens utmaningar.

Varje år åker årskurs 9 på skidresa en dag till Kungsberget. Eleverna genomför också en vandring med övernattning tillsammans med pedagogerna. Våra idrottslärare är aktiva i att planera och genomföra en mängd friluftsdagar och aktiviteter. Vi arbetar med ett hälsoprojekt där eleverna får utökad rörelse för att få bättre hälsa och resultat i skolan.

Vi har särskilda läspedagoger som utvecklar läsningen hos barn i F-3. För de högre åldrarna har vi ett kunskapscentrum där elever kan få enskild undervisning eller arbeta i liten grupp tillsammans med pedagoger.

Arbete med elevinflytande

Eleverna har inflytande genom klassråd och elevråd. De har också inflytande på sin undervisning i respektive ämne. Elevrådet har arrangerat skoldans, halloween-fest, alla hjärtans dag och skolbal.

Föräldrasamverkan

Vi har en tät föräldrasamverkan i föräldraråd, föräldramöten och individuellt kring elever. Järfälla musikklasser har en egen föräldraförening. Föräldrar alltid välkomna till vår skola.

Senast uppdaterad: 2020-01-17

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp