Innehåll

Om undervisningen på SFI

Här får du veta mer om kursindelning och schema på SFI.

Vilka tider är det lektion?

Den som läser SFI på dagen har undervisning tre timmar/dag klockan 08.30-11.45 eller 12.30-15.45. För att byta grupp krävs intyg från arbetsgivare eller från läkare.

Den som läser SFI på kvällen har undervisning en kväll/vecka klockan 17.00-20.00

Hur lång är SFI-utbildningen?

Det tar olika lång tid för olika personer att läsa SFI. Läraren bedömer när du har nått målen för varje SFI-kurs.

SFI är indelat i kurser

För att varje elev ska få den undervisning som passar just dem, har SFI tre olika studievägar.

Studieväg 1 (Kurs A, B, C, D) är för elever med ingen eller kort skolbakgrund.
Studieväg 2 (Kurs B, C, D) är för elever med motsvarande grundskoleutbildning.
Studieväg 3 (Kurs C, D) är för elever med längre utbildning

Läs mer om studievägar på SFI här.

Betyg och nationella prov

Läraren bedömer dina kunskaper och färdigheter under hela kursen. Du får betyg efter varje kurs; A, B, C och D. Vid slutet av kurs B, C och D får du skriva ett nationellt prov. Observera att provet INTE avgör ditt resultat på kursen. Provet är bara ett komplement till lärarens övriga bedömning av dina kunskaper.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp