Fritidshem

flicka spelar fotboll Tallbohovskolan

Fritidshemmet är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Tallbohovskolans fritidshem

Om verksamheten

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet ska i tillämpliga delar följa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Öppettider

Vårt fritidshem öppnar kl.6.30 och stänger kl.17.30.

Aktiviteter

Fritids arbetar mer praktiskt med det som barnen lär sig i skolan. Under eftermiddagstid ingår mellanmål för alla fritidsbarn.

Avgift

Fritidsavgifter bestäms utifrån föräldrarnas inkomster. Som förälder gör man ett schema med de tider som man vill ha barnet på fritids. De tiderna gäller tills man kommit överens om något annat. Barnen har tillsyn på fritid tills föräldrarna tar över ansvaret.

Lärmiljön

Vi satsar på att utveckla lärmiljön på fritids med genomtänka pedagogiska lösningar för elevernas lärande och utveckling.

Skolverket

Lär mer om vad skolverket har beslutat om fritidshemmen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lekställning på Tallbovskolan

Expedition Hus E

08-580 293 42

Sjukanmälan
görs i V-klasslänk till annan webbplats

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

soderhojdens.grundskolor@jarfalla.se

Rektor:
Carina Abrahamsson

Biträdande rektor:
Anne Wissing

För att kontakta vår personal via e-post skriver du förnamn.efternamn@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar