Innehåll

Utbildning i social dokumentation

Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.

På 30-40 minuter får du lära dig:

  • Vad social dokumentation innebär
  • Hur den ska användas
  • Varför den är så viktig

Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”.

Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare" Pdf, 456.5 kB..

Läs Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation, SOSFS 2014:5.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp