Utbildning i social dokumentation

Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.

På 30-40 minuter får du lära dig:

  • Vad social dokumentation innebär
  • Hur den ska användas
  • Varför den är så viktig

Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”.

Du som är extern utförare hittar utbildningen här.

Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare" Pdf, 456.5 kB..

Läs Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation, SOSFS 2014:5.

Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU är kostnadsfri.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar