Innehåll

Om du ska göra ändringar som påverkar en byggnads bärande konstruktion behöver göra en anmälan och invänta startbesked.

Behövs bygglov?

Innan du gör ingrepp i en byggnads bärande konstruktion behöver du göra en anmälan och få ett startbesked.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Hur vet jag om en vägg är bärande?

Du kan titta på ritningar för att se byggnadens principiella konstruktion. Men tänk på att ritningar kan vara ofullständiga. Det är inte heller säkert att de som har byggt har följt ritningarna.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att bedöma om det du vill göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen. Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

  • Planritning
  • Konstruktionsritning
    Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet. Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör.
  • Förslag till kontrollplan
    Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

  • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp