Innehåll

Görvälns kompletterande vattenverk

Detaljplanen för Görvälns kompletterande vattenverk syftar till att möjliggöra att ett vattenverk uppförs för att möta det ökade behovet av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad råvattenkvalitet.

Diarienummer: Kst 2021/422

Del av fastigheten Vam 1:1

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är ute på granskning mellan den 19 april och 20 maj 2024. De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på den här sidan.

Planprocessen

Vi är nu i samrådsprocessen

Lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 20 maj 2024 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2021/422 Yttrande över Detaljplan för Görvälns kompletterande vattenverk

Information om behandling av dina personuppgifter

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Kontakt

Suzanna Tsygankova , planarkitekt

Telefon: 58022568

E-post: Suzanna.Tsygankova@jarfalla.seGranskning

Utredningar granskning

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp