Innehåll

Skälby 3:794 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794 med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av två fastigheter och uppförande av ett enbostadshus på respektive styckningslott.

Detaljplanen antogs den 7 juni 2022.

Överklaga senast den 7 juli

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla

Märk skrivelsen: ”Överklagan detaljplan för Skälby 3:794 m.fl., dnr kst 2018/971”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 7 juli 2022.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist, telefon: 08-580 226 54, e-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Planprocess

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-06-14 11.42 • Storlek: 176.8 kB

 2. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 697 kB

 3. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2022-05-24 16.07 • Storlek: 1 MB

 5. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 445 kB

 6. Senast ändrad: 2022-05-13 09.13 • Storlek: 255.3 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 660.9 kB

 2. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 1.5 MB

 3. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 349.4 kB

 4. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 282.5 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 20.2 MB

 2. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 688.3 kB

 3. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 356.6 kB

 4. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 953.2 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 179.2 kB

 2. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 382.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp