Gå direkt till sidans innehåll

Skälby 3:794 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794 med flera.

Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med nya bostadshus.

Samråd av detaljplanen pågår under tiden 21 maj 2021 – 11 juni 2021

Planhandlingarna finns även tillgängliga hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 11 juni 2021. Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Vänligen ange diarienummer Kst 2018/971 när ni skickar in synpunkter.

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist, telefon: 08-580 226 54, e-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Planprocess

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 20.2 MB

  2. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 688.3 kB

  3. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 356.6 kB

  4. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 953.2 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 179.2 kB

  2. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 382.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp