Innehåll

Skälby 3:794 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794 med flera.

Detaljplanen möjliggör avstyckning av två fastigheter och uppförande av ett enbostadshus på respektive styckningslott.

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 juli 2022

Planprocess

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2022-07-08 13.46 • Storlek: 1011.7 kB

 2. Senast ändrad: 2022-07-08 13.46 • Storlek: 459.3 kB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-06-14 11.42 • Storlek: 176.8 kB

 2. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 697 kB

 3. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2022-05-24 16.07 • Storlek: 1 MB

 5. Senast ändrad: 2022-05-13 08.49 • Storlek: 445 kB

 6. Senast ändrad: 2022-05-13 09.13 • Storlek: 255.3 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 660.9 kB

 2. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 1.5 MB

 3. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 349.4 kB

 4. Senast ändrad: 2022-01-10 11.08 • Storlek: 282.5 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 20.2 MB

 2. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 688.3 kB

 3. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 356.6 kB

 4. Senast ändrad: 2021-05-20 21.00 • Storlek: 953.2 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 179.2 kB

 2. Senast ändrad: 2019-05-02 11.04 • Storlek: 382.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp