Innehåll

Daglig verksamhet vid funktions­nedsättning

Ibland kan en funk­tions­nedsättning göra det svårt att ha ett vanligt jobb. Då kan daglig verk­sam­het vara ett alternativ.

För vem?

Daglig verksamhet finns för dig med utvecklings­störning, olika typer av autism­ och för dig som har fått en hjärn­skada. Du är i yrkes­verksam ålder, saknar arbete och utbildar dig inte.

Så ansöker du

Du ansöker om insatsen hos kommunens bistånds­handläggare. Du väljer själv vilken daglig verksamhet du vill delta i.

Vad är daglig verksamhet?

Arbetsuppgifterna i den dagliga verksamheten är anpassade efter dina int­ressen, behov och förut­sättningar. Exempel på arbets­uppgifter är

  • musik och teater och konst.
  • trädgårds­arbete.
  • försäljning eller service­ på ett företag.

Dagverksam­het/syssel­sättning för dig med psykiska funk­tions­hinder

Dagverksamhet finns för dig som har svårt med minnet eller någon annan sjukdom eller funktions­hinder som kräver regel­bunden tillsyn, träning och social samvaro. Dagverksamhet för yngre dementa finns bara som privat verksamhet.

Välja daglig verksamhet

Du som har beviljats daglig verksamhet enligt LSS får själv välja vilken verksamhet du vill delta i. Din hand­läggare kan stödja och väg­leda, men inte välja åt dig. Vill eller kan du inte välja verksamhet erbjuds du en plats på Järfälla dagliga verksamhet som drivs av kommunen.

Till dig som ska välja daglig verksamhet Pdf, 188.3 kB.

Brukarundersökning daglig verksamhet Pdf, 188.3 kB.

Välj mellan dessa utförare

AB SOLOM

Målgrupp: Vuxna med funktionsnedsättning
Inriktning: Daglig verksamhet med inriktning mot arbete, aktivitet och upplevelse.

Lokaler: Sollentuna
Telefon: 08-128 240 00

AB SOLOM:s webbplats

AB SOLOM Norrhuset Pdf, 48.9 kB.

AB SOLOM Mimer Pdf, 49.4 kB.

AB SOLOM Kung Hans Pdf, 49.1 kB.

AB SOLOM Brohuset Pdf, 49.2 kB.

AB SOLOM Kulturverkstan Pdf, 49.1 kB.

AB SOLOM Frejas Café Pdf, 49.2 kB.

AB SOLOM Autismcenter Tureberg Pdf, 49.5 kB.

Bambi Daglig verksamhet

Målgrupp: Personer med flera och omfattande funktions­nedsättningar.
Inriktning: Ge deltagarna stöd att utveckla sina möjligheter till kommunikation med andra.

Lokaler: Nyängsvägen 49, 167 54 Bromma
Telefon: 073-522 88 05

Bambi Daglig verksamhet webbplats

Bambi Daglig verksamhet infoblad Pdf, 33.7 kB.

Cameleonten

Målgrupp: Personer med utvecklings­störning och/eller autism­liknande tillstånd.
Inriktning: Arbetsinriktad verksamhet med friskvårds­profil.

Lokaler: Edsbergs torg 1, 192 05 Sollentuna
Telefon: 08-517 07 170 / 073-076 07 45

Verksamheten drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB som erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Cameleonten webbplats

Cameleonten infoblad Pdf, 45 kB.

Conexi

Målgrupp: Personer med autismspektrumtillstånd.
Inriktning: Arbetsinriktad verksamhet.

Lokaler: Folkungavägen 50, 177 35 Järfälla
Telefon: 070-849 44 02 / 070-876 99 21

Conexi webbplats

Conexi infoblad Pdf, 135.1 kB.

Fuga omsorg AB

Målgrupp: Personer som har en utvecklings­störning, autism eller Aspergers syndrom.
Inriktning: Park- och träd­gårds­arbete, montering och demontering, konstnärligt skapande arbete samt trä och snickeri­arbete.

Lokaler: Linnés väg 61, 191 35 Sollentuna
Telefon: 072-573 57 77

Fuga Omsorg webbplats

Fuga omsorg infoblad Pdf, 34.6 kB.

Funkisgruppen

Målgrupp: Personer som tillhör personkrets 1.
Inriktning: Funkisgruppen daglig verksamhet hjälper dig som deltagare att komma i kontakt med arbets­marknaden. Främst genom individuellt utformad praktik.

Lokaler: Vreten, Solna och Veddesta, Järfälla
Telefon: 08-522 50 160

Funkisgruppen DV Girovägen infoblad Pdf, 90 kB.

Funkisgruppen DV Solna strand Pdf, 89.9 kB.

God Dag Södermalm

Målgrupp: Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
Inriktning: Vi skapar egen musik, arbetar med träning, går dagligen på lunchpromenad och tränar olika typer av dansstilar. Vi älskar också att showa och spexa så vi har naturligtvis teater på schemat.

Lokaler: Högbergsgatan 18, 116 20 Stockholm
Telefon: 073-028 21 93

God dag webbplats

God dag Södermalm infoblad Pdf, 136.4 kB.

God Dag Östermalm

Målgrupp: Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
Inriktning: Vi gör en egen Talkshow på vår youtube-kanal, lagar hundgodis och designar hundgrejer, tränar i gymmet, skapar musik och spelar in i vår musikstudio. Vi älskar musik och media!

Lokaler: Karlavägen 119, 115 26 Stockholm
Telefon: 073-028 21 93

God dag webbplats

God dag Östermalm infoblad Pdf, 140.4 kB.

Hela livet omsorg

Målgrupp: Personer som tillhör personkrets 1 Inriktning: Hela livet omsorg driver utåtriktade dagliga verksamheter. Vi ser att deltagande i samhällslivet bidrar till personlig utveckling och ger en känsla av tillhörighet.

Lokaler: Bromma, Spånga, Kungsholmen
Telefon: 072-729 05 70

Hela livet webbplats

Hela livet arbetsliv.nu Bromma infoblad Pdf, 211.4 kB.

Hela livet funkis infoblad Pdf, 119.4 kB.

Hela livet arbetsliv.nu Spånga infoblad Pdf, 211.4 kB.

Humana

Vi vänder oss till vuxna i personkrets 1 inom LSS och strävar efter att arbeta med externa aktörer för att ge möjlighet till arbetspraktik i vårt närområde. Vi har en arbetsinriktad verksamhet där deltagarna får testa på hantverk, teater, musik/ media. En lokal på 1200 kvm plats för 46 st deltagare med flertal grupprum samt enskilda rum.

Lokaler: Kanalvägen 17, 183 38 Täby
Telefon: 0771-11 33 11

Humana webbplats

Järfälla dagliga verksamhet

Järfälla dagliga verksamhet är kommunens egen verksamhet för olika typer av funktions­nedsättningar. Bland annat finns arbetsinriktad syssel­sättning i grupp och upplevelse­baserad och kreativ syssel­sättning.
Vi håller till på olika platser i Järfälla.

Telefon: 08-580 28 136 / 070-002 48 87

Järfälla dagliga verksamhet (JDV) webbplats

Järfälla dagliga verksamhet infoblad Pdf, 163.2 kB.

Individkraft Brommaplan

Målgrupp: Personer som tillhör personkrets 1.
Inriktning: Daglig verksamhet inom olika områden såsom datorkunskap, bildbehandling, musik, spel, sy, stickning, hantverk, praktik med mer.

Lokaler: Tunnlandsvägen 91 C, 168 36 Bromma
Telefon: 08-462 00 01

Individkraft verksamhet webbplats

Individkraft Brommaplan verksamhet infoblad Pdf, 29.8 kB.

Misa Bromma

Målgrupp: Svårigheter inom autismspektra.
Inriktning: Erbjuda dig en daglig verksamhet på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Vi finns med på arbetsplatsen och ger dig det stöd du behöver.

Lokaler: Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Telefon: 08-37 48 20

Misa webbplats

Misa Bromma infoblad Pdf, 137.5 kB.

Misa Döbelnsgatan

Målgrupp: Svårigheter inom autismspektra.

Inriktning: Erbjuder dig en arbetsinriktad verksamhet med fokus på individen. Tillsammans arbetar vi för att matcha dig med en arbetsplats som passar dig.

Lokaler: Döbelnsgatan 64, 113 52 Stockholm
Telefon: 08-647 47 75

Misa webbplats

Misa Döbelnsgatan infoblad Pdf, 135.8 kB.

Misa IT

Målgrupp: Vuxna med autism.
Inriktning: Daglig verksamhet med aktiviteter inom IT.

Lokaler: Gustavslundsvägen 151 C, 167 51 Bromma
Telefon: 08-714 33 40

Misa webbplats

Misa IT infoblad Pdf, 137.4 kB.

Mosaikteatern

Målgrupp: Vuxna med intellektuell funktions­nedsättning.
Inriktning: Professionell dans och teater­verksamhet.

Lokaler: Tellusgången 26, 126 26 Hägersten
Telefon: 08-608 11 40

Mosaikteatern webbplats

Mosaikteatern infoblad Pdf, 33.5 kB.

Nytida Ateljé Lilla Frans

Målgrupp: Personer med lindrig till måttlig funktions­nedsättning.
Inriktning: För personer som har lust och intresse att uttrycka sig i bild, färg och form.

Lokaler: Rindögatan 19, 115 36 Stockholm
Telefon: 072-386 95 97

Nytida Lilla Frans webbplats

Nytida Lilla Frans infoblad Pdf, 86.2 kB.

Nytida Backlöken DV

Målgrupp: Personer med autism och utvecklings­störning.
Inriktning: Olika arbeten inom exempelvis hantverk, måleri, smyckes­tillverkning och butik.

Lokaler: Backlöksvägen 3, 165 77 Hässelby
Telefon: 08-89 24 88 / 070-417 69 85

Backlöken webbplats

Informationsblad Backlöken Pdf, 86.8 kB.

Nytida Bruket

Målgrupp: Personer med diagnos inom autism­spektrum/Asperger syndrom och eventuell tilläggs­problematik.
Inriktning: Bruket ska så långt som möjligt likna en vanlig arbetsplats.

Lokaler: Mallslingan 9, 187 66 Täby
Telefon: 08-768 20 36 / 070-482 72 32

Brukets webbplats

Brukets infoblad Pdf, 85.7 kB.

Nytida Hyttan

Målgrupp: Hyttan riktar sig till dig med autism.
Inriktning: Verksamhetens mål är att erbjuda dig stimulans, utveckling, gemenskap och en meningsfull vardag.

Lokaler: Enhagsslingan 21 B, 187 40 Täby
Telefon: 073-510 73 71

Hyttan webbplats

Hyttan infoblad Pdf, 313.1 kB.

Nytida Kung Saga

Målgrupp: Unga vuxna med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Inriktning: För dig som gillar att uttrycka dig genom kreativt skapande som konst, teater och musik. För dig som gillar friluftsliv och träning. Tillsammans med dig skapar vi ett schema fyllt av meningsfulla aktiviteter.

Lokaler: Valborgsmässovägen 48, 126 37 Hägersten
Telefon: 073-512 01 76

Kung Saga webbplats

Kung Saga infoblad Pdf, 232 kB.

Nytida Lunda

Målgrupp: Unga vuxna med Autismspektrum­diagnos.
Inriktning: Arbetsförberedande verksam­het där du ingår du i en social och kreativ gemenskap och kan utveckla färdigheter som stärker möjligheter till framtida praktik och arbete.

Lokaler: Lundagatan 7, 171 63 Solna
Telefon: 073- 387 34 01

Nytida webbplats

Nytida Stöd & resurs Allomsorg S&R Lunda infoblad Pdf, 86.3 kB.

Nytida Smedjan

Smedjan riktar sig till dig med Asperger syndrom/hög­fungerande autism och eventuell tilläggs­problematik.

Lokaler: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-768 20 36 / 08-768 44 47

Smedjan webbplats

Smedjan infoblad Pdf, 84 kB.

Nytida Stora Blå Kultur

Stora Blå Kultur vänder sig till dig med intresse för musik, media eller bild.

Lokaler: Ankdammsgatan 32, 171 43 Solna
Telefon: 08-27 93 00

Nytida Stora Blå Kultur webbplats

Nytida Stora Blå Kultur infoblad Pdf, 189 kB.

Nytida Strandliden

Målgrupp: Personer med autism/autismliknande tillstånd eller utvecklingsstörning.
Inriktning: café och hantverk

Lokaler: Strandliden 20, 165 61 Hässelby
Telefon: 020-66 20 20

Nytida Strandliden webbplats

Nytida Strandliden infoblad Pdf, 82.8 kB.

Nytida Älvsjö Kreativa

Målgrupp: Unga vuxna med Autismspektrum­diagnos.
Inriktning: Arbetsförberedande verksam­het där du ingår du i en social och kreativ gemenskap och kan utveckla färdigheter som stärker möjligheter till framtida praktik och arbete.

Lokaler: Solberga hagväg 4, 125 44 Älvsjö
Telefon: 08-29 62 62 / 073- 387 34 01

Nytida webbplats

Nytida Stöd & resurs Allomsorg S&R Älvsjö infoblad Pdf, 86.9 kB.

Dianthus omsorg Rosen

Målgrupp: Unga vuxna från 16 år inom autismspektrumet.
Inriktning: Daglig verksamhet med olika arbetsområden inom mark och trädgård, hunddagis, hushållstjänst, It och på gård med djur och gårdsarbete.

Lokaler: Videbacken 10, 18330 Täby
Telefon: 073-942 29 85

Dianthus omsorg webbplats

Rosen infoblad Pdf, 34.7 kB.

AFU Sequitur AB Vällingby

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som har rätt till Daglig verksamhet enligt LSS. LSS inrymmer flera diagnoser men vi är egentligen inte så mycket för att prata om diagnoser. Vi är mest intresserade av vem du är som människa och vad du vill och önskar.

Inriktning: Spelutveckling, programmering, layout, skapande och praktik.

Lokaler: Sorterargatan 23, 162 50 Vällingby
Telefon: 070-453 15 73

AFU Sequitur AB webbplats

AFU Sequitur AB infoblad Pdf, 108.1 kB.

AFU Sequitur AB Rådmansgatan

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som en tillhörighet enligt LSS till personkrets 1 eller 2. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa möjligheter för dig att utvecklas mot dina mål – hos oss är du viktig på riktigt!

Inriktning: Jobb, utbildning, spel och gaming, musik och skapande, träning och hälsa, djur och natur.

Lokaler: Rådmansgatan 19, 114 25 Stockholm
Telefon: 079-067 04 77

AFU Sequitur AB webbplats

AFU Sequitur AB infoblad Pdf, 148.1 kB.

AFU Sequitur AB Bromma

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som en tillhörighet enligt LSS till personkrets 1 eller 2. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa möjligheter för dig att utvecklas mot dina mål – hos oss är du viktig på riktigt!

Inriktning: Jobb, utbildning, IT och programmering, spel och gaming, musik och skapande, träning och hälsa, djur och natur.

Lokaler: Ulvsundavägen 106 C, 168 67 Bromma
Telefon: 070-487 80 22

AFU Sequitur AB webbplats

AFU Sequitur AB infoblad Pdf, 148.3 kB.

AFU Sequitur AB Årsta

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som drömmer om jobb, praktik eller utbildning! Vår verksamhet i Årsta specialiserar sig på just dessa områden och välkomnar dig som omfattas av personkrets 1 enligt LSS.

Inriktning: Jobb, praktik eller utbildning.

Lokaler: Byängsgränd 6, 120 40 Årsta
Telefon: 072 005 57 75

AFU Sequitur AB webbplats

AFU Sequitur AB infoblad Pdf, 44.7 kB.

AFU Sequitur AB Vinsta

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som en tillhörighet enligt LSS till personkrets 1. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa möjligheter för dig att utvecklas mot dina mål – hos oss är du viktig på riktigt!

Inriktning: Jobb, utbildning, IT och programmering, spel och gaming, musik och skapande, träning och hälsa och djur och natur

Lokaler: Siktgatan 8, 162 50 Vällingby
Telefon: 073-655 29 20

AFU Sequitur AB webbplats

AFU Sequitur AB infoblad Pdf, 115.2 kB.

Unika daglig verksamhet Fridhemsplan

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med lindrig-måttlig utvecklings­störning samt med vissa autistiska drag.

Inriktning: Mode- och sömnad samt dans­produktion, bakom kulisserna-arbete och life coaching.

Lokaler: Kronobergsgatan 37, 112 34 Stockholm
Telefon: 070-762 82 10 / 070-762 82 08

Unika webbplats

Unika infoblad Pdf, 2.5 MB.

Unika daglig verksamhet Rålis

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med lindrig-måttlig utvecklings­störning samt med vissa autistiska drag.

Inriktning: Teater, dans, musik och life coaching.

Lokaler: Rålambsvägen 16, 112 59 Stockholm
Telefon: 070-762 82 19

Unika webbplats

Unika infoblad Pdf, 89.6 kB.

Unika daglig verksamhet Stadshagen

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med lindrig-måttlig utvecklings­störning samt med vissa autistiska drag.

Inriktning: Dans och musikal­produktion, bakom kuliss­erna-arbete och life coaching.

Lokaler: Sankt Göransgatan 153, 112 17 Stockholm
Telefon: 08-124 522 43 / 070-762 82 06

Unika webbplats

Unika infoblad Pdf, 89 kB.

Unika daglig verksamhet Vasastan

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med lindrig-måttlig utvecklings­störning samt med vissa autistiska drag.

Inriktning: TV-studio och film­produktion, dans, bakom kulisserna-arbete och life coaching.

Lokaler: Valhallavägen 52, 114 27 Stockholm
Telefon: 070-762 82 13 / 070-762 82 09

Unika webbplats

Unika infoblad Pdf, 85.2 kB.

Unika daglig verksamhet Östermalm

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med lindrig-måttlig utvecklings­störning samt med vissa autistiska drag. Inriktning: Dans och musikal­produktion, bakom kul­isserna-arbete och life coaching.

Lokaler: Oxenstiernsgatan 23, 115 27 Stockholm
Utförare: Unika AB
Telefon: 070-762 82 12 / 070-762 82 07

Unika webbplats

Unika infoblad Pdf, 85 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp