Gå direkt till sidans innehåll

Stöd till barn och ungdomar

Barn med funktions­ned­sättning kan ha rätt till hjälp och stöd. Även anhöriga kan ha rätt till avlastning och avlösning. Här hittar du information om vilka insatser barn och ungdomar kan få.

Som förälder till barn med funktions­nedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du själv ansöka om:

Insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

Korttidstillsyn

Korttids­tillsyn är en form av fritids­verksamhet för barn och ungdomar som är tolv år eller äldre och som behöver en trygg och menings­full syssel­sättning före och efter skoldagen och under skollov. Före tolv års ålder ansvarar skolbarn­omsorgen för tillsyn efter skolan.

Läs mer om korttids­tillsyn

Personlig assistans

Barn med stort behov av hjälp för att klara de grund­läggande behoven kan få hjälp av en personlig assistent, som till exempel hjälpa barnet/ungdomen med sin hygien, klä på och av, äta och kommunicera med andra.

Kommunen har det ekonomiska ansvaret för assistans upp till 20 timmar per vecka. Överstiger assistans­behovet 20 timmar per vecka kan du ha rätt till statlig assistansersättning, enligt Socialförsäkrings­balken (SFB). Du ansöker om assistans­ersättning  hos Försäkrings­kassan.

Är du ute på aktivitet till­sammans med personlig assistent står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om personlig assistans

Ledsagarservice

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagarservice

Avlösarservice

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig av­lastning. Hjälpen ges i det egna hemmet. Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen. Är du ute på aktivitet till­sammans med avlösare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om avlösar­service

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse. Du betalar för din egen mat när du är på kort­tids­hem eller liknande.

Läs mer om korttids­vistelser

Boende utanför hemmet

I vissa fall behöver barn bo i annat hem än hos föräld­rarna. Då finns möjlighet att bo i familjehem, grupp­bostad eller elevhem. 

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Avlösar­service

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig avlastning. Hjälpen ges i det egna hemmet.

Läs mer om avlösarservice

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagar­service

Korttids­vistelse

Korttids­vistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse.

Läs mer om korttids­vistelser

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Upp