Innehåll

Fjällenskolan

Fjällenskolan har idag ca 650 elever och är organiserad i årskursteam. Det skapar trygghet och stabilitet och säkerställer att våra engagerade lärare och mentorer kan samarbeta på bästa sätt för våra elevers utveckling och lärande. Fjällenskolan har goda studieresultat och hög behörighet till gymnasiet. Vi tillhör idag de högst presterande kommunala skolorna i Järfälla. På Fjällenskolan har vi Järfälla Resursskola och även stadieanpassad AST-verksamhet för hela åldersspannet F-9. Från höstterminen 2022 finns Järfälla musikklasser på Fjällenskolan.

Kontakt

Expedition
08-580 297 72
08-580 297 74

Ekollongränd 1
175 49 Järfälla

Rektor

Stefan Grufman
08-580 297 03
stefan.grufman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor F-6
Stefan Grufman
08-580 292 16
stefan.grufman@jarfalla.se

Biträdande rektor, Elevhälsan, AST-verksamhet och Resursskolan
Marie Sten
08-580 297 76
marie.sten@jarfalla.se

Intendent
Cathrin Brigola
08-580 297 74
cathrin.brigola@jarfalla.se

Frånvaroanmälan
010-888 70 50

Så här arbetar vi på Fjällenskolan

Utbildningen betonar såväl den sociala som kunskapsmässiga utvecklingen. Vi tror på våra elever och har höga krav, samtidigt som vi erbjuder strategier och arbetssätt individuellt anpassade för var och en av våra elever

Digitala verktyg är ett naturligt inslag i elevernas undervisning. Skolan har fina och ändamålsenliga lokaler för skolans undervisning och fritidsverksamhet. Vi erbjuder rastaktiviteter för olika åldrar och intressen, vilket uppskattas av våra elever.

Fjällenskolan har kommungemensamma integrerade grupper inom AST-verksamhet och ett socio-kulturellt mixat elevunderlag.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp