Innehåll

Sandvik för- och grund­skola

Sandvikskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan är naturskönt belägen med ca 350 barn/elever. Många verksamheter ryms inom vår organisation: förskola, grundskola F-6, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Skollärare, lärare i fritidshem, fritidsledare, resurspedagoger, förskolärare och barnskötare arbetar tillsammans. Vår personal samarbetar för att ge barnen/eleverna bästa möjliga inlärningsmiljö och stimulera kunskapssökande på olika sätt.

Kontakt

Expedition
08-580 297 83

Penselgränd 1
175 47 Järfälla

Tf rektor

Anna Thuresson
08-580 287 21
Anna.thuresson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken
08-580 297 42

Lönneberga
08-580 297 41

Bullerbyn
08-580 292 05

Katthult
08-580 297 48

Saltkråkan
08-580 297 19

Mattisskogen
08-580 287 29

Villa Villekulla
08-580 288 24

Rubinen
08-580 297 67

Bärnstenen
08-580 297 38

Opalen
08-580 229 64

Briljanten
08-580 297 23

Fritidsklubben
08-580 297 89

År 4
08-580 245 16

År 5
08-580 245 16

År 6
08-580 297 87

Astra
08-580 287 04

Solen
08-580 297 13

Månen
08-580 297 39

Idrott
08-580 297 16

Slöjd
08-580 287 37

Bild
08-580 287 56

Tf biträdande rektor
Sofie Fridh
08-580 228 13

Köket
Sergio Osvaldo Quezada
08-580 297 88

Skolkurator
Maryam Ossati
08-580 228 86

Skolsköterska
Guzjal Osmanova
08-580 297 65

Skolpsykolog
Pernilla Eljemyr
08-580 297 57

Administratör
Yvonne Larsson
08-580 297 83

Arbetssätt

Sandvikskolans förskola utnyttjar skolans närhet till naturen. Barnen får leka i skogen varje vecka hela året för att få lustfyllda skogs­upplevelser och för att få uppleva årstids­växlingar i naturen. På förskolan finns också en sovaltan där barnen får sova ute i den friska luften.

Sandvikskolan har även en avdelning med uteprofil, där barnen genom mycket vistelse i skog och mark får en ökad förståelse för, och lär sig vara rädda om, djur och natur.

Målet med vår undervisning är att erbjuda våra barn och elever gemenskap och delaktighet, tillsammans med övriga barn, elever och vuxna i våra verksamheter.

Sandvik­skolans grund­sär­skola vill skapa för­utsätt­ningar för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt samt skapa ett tryggt och förtroende­fullt arbetssätt med både elever och föräldrar.

För elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrat och elever med diagnostiserad språkstörning finns möjlighet att ansöka om skolplats i någon av kommunens gemensamma särskilda undervisningsgrupper. Dessa grupper finns lokaliserade på några av kommunens skolor. Bedömning om beredande av plats i dessa undervisningsgrupper görs av skoljuridisk utredare i samråd med kommunens centrala antagningsteam. Ni kan läsa mer om detta på Järfälla kommuns hemsida, via denna länk.


Elev- och barninflytande

Sandvikskolans förskola strävar efter att barnen ska ha inflytande över sin dag. Barnen har val­möjligheter i samlingen, leken, mat­situationen och i skapande.

I Sandvikskolans grundskola får eleverna möjlighet att påverka sin vardag genom att delta i beslut. Varje klass har klassråd där olika frågor som eleverna tar upp diskuteras. De frågor som berör hela skolan skickas vidare till elevråds­styrelsen för diskussion och eventuellt beslut. Elevråds­styrelsen består av elever från alla skolans klasser. Det är även elever som är ordförande och sekreterare. Personal från skolan deltar i elevråds­mötena och har som uppgift att stötta, lyssna och förklara.

Föräldra­samverkan

Sandvikskolan har ett föräldraråd som består av föräldrar, med barn i alla verksamheter. Här har alla föräldrarna möjlighet att påverka förskolans, grund­skolans och grundsär­skolans verksamheter, genom sina representanter. Föräldra­rådet är ett forum för ömsesidig information och inflytande i gemensamma frågor.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp