Innehåll

Jämför skolor

Här kan du få en snabb överblick av Järfällas skolor. Vårt mål är att alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet. Tänk på att valet av skola är individuellt. Vilka faktorer som är viktigast kan bara du och ditt barn avgöra.

Förutom att titta på nyckel­talen nedan rekommenderar vi att du också läser om skolorna på deras egna sidor, besöker skolorna när de har öppet hus, ställer frågor och pratar med rektor, personal, föräldrar och elever. Då kan du få en god upp­fattning om vilken skola som passar ditt barn bäst. Läs gärna om den senaste Attitydunderssökningen och om Järfälla kommuns kvalitetsarbete. 

Förskoleklass - årskurs 6 (2022)

Skola / kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­gogisk hög­skole­examen (%)

Andel elever som upplever trygghet i skolan (%) (jmf 2021)


Andel elever som upplever studiero i skolan (%) (jmf 2021)


Barkarby / Skälby

Barkarby­skolan

F-6

Kommunal

Nej

393

14,4

87,2

95 (97)

88 (86)

Herresta­skolan

F-6

Kommunal

Nej

300

15,1

81,5

95 (I:U)

85 (I:U)

Neptuni­skolan

F-6

Kommunal

Nej

340

17,2

91

95 (95)

91 (90)

Skälby­skolan

F-6

Kommunal

Nej

580

15,8

93,2

98 (97)

87 (84)

Jakobs­berg

Aspnäs­skolan

F-6

Kommunal

Nej

257

11,7

70,7

95 (71)

81 (93)

Berghem­­skolan

F-6

Kommunal

Nej

284

17,7

100

97 (94 )

90 (83)

Montessori­skolan Växthuset

F-6

Fristående

Ja

135

13,8


—¹

—¹

Olovslund­­skolan

F-6

Kommunal

Nej

622

17,8

93,1

95 (97)

95 (86)

Tallbohov­­skolan

F-9*

Kommunal

NEJ

410

10,1

87,8

92 (88)

74 (84)

Vattmyra­­skolan

F-6

Kommunal

Nej

385

14,7

87,5

95 (93)

88 (86)

Vittra

F-9

Fristående

Nej

413

14,6

IU

IU

IU

Kallhäll / Stäket

Iljansboda­skolan

F-4

Kommunal

Nej

136

17,7

95

99 (98)

92 (85)

Kolaräng­skolan

F-6

Kommunal

Nej

501

14,4

92,8

91(89)

86 (84)

Ulvsättra­skolan

F-6

Kommunal

Nej

500

13,8

81

93 (94)

79 (84)

Viksjö

Fastebol­skolan

F-6

Kommunal

Nej

438

19,4

77,4

90 (93)

77 (87)

Fjällen­skolan

F-9

Kommunal

Ja

646

14,9

89,2

99 (85)

94 (82)

Högby­skolan

F-3

Kommunal

Nej

100

18,8

97,6

96 (95)

93 (59)

Lund­skolan

F-6

Kommunal

Nej

402

16,7

86,4

96 (96)

92 (89)

Sandvik­skolan

F-6

Kommunal

Nej

350

14,3

71,6

89 (90)

80 (75)


Förklaringar till tabellen

Alla uppgifter avser läsåret 2021-2022

 • Årskurs: F = förskoleklass.
 • Särskild pedagogisk inriktning: Se respektive skolas hemsida för mer information.
 • Elever per lärare: Genomsnittet för Järfälla är 13,3, för Stockholms län 13,3 och för Sverige 12,1.
  Statistiken är baserad på antal heltidstjänster.
 • Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Genomsnittet för Järfälla kommun är 79,4 procent, för Stockholms län 76,9 procent och för Sverige 80,9 procent.
  I statistiken ingår anställda med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Trygghet och studiero jämförs med värden inom parentes för 2021
 • * Tallbohovskolan har från och med HT 2022 en F-6 verksamhet

¹ Montessoriskolan Växthuset, Engelska skolan och Vittra har valt att inte delta i Järfälla kommuns Attitydundersökning. 

Årskurs 7-9 (2022)

Skola -kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­­gogisk hög­­skole­examen (%)

Genom­snittligt meritvärde

Grund­läggande gymnasie-behörighet (%)

(yrkesprogram)

Andel elever som upplever trygghet i skolan (%) (jmf 2021)

Andel elever som upplever studiero i skolan (%) ( jmf 2021)

Barkarby / Skälby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkeby­skolan

7-9

K

Ja

510

13,9

84,6

235,3

88,6

93 (93)

80 (82)

JakobsbergEngelska skolan

6-9

F

Ja

557

14,9

—²

259,9

100*

—³

—³

Kvarn­skolan

7-9

K

Nej

319

12,9

78,6

216,6

75,5

89 (84)

74 (76)

Tallbohov­skolan

F-9*

K

Nej

364

10,1

87,8

162

40

85 (88)

68 (84)

Vittra

F-9

F

Nej

413

14,6


247,5

86,5

—³

—³

Kallhäll / StäketKälltorp­skolan

7-9

K

Ja

333

14,2

89

210,2

87,1

88 (83)

80 (81)

ViksjöFjällen­skolan

F-9

K

Ja

646

14,9

89,2

231,5

89

87 (85)

77 (82)

Viksjö­skolan

7-9

K

Nej

578

12,2

78,9

241,9

80,8

94 (91)

80 (74) • Nyckeltal om trygghet och studiero från Järfälla kommuns Attitydundersökning 2021
 • ² Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation (Skollagen 2 kap. 17 §).
 • ³ Deltar ej i undersökningen.
 • * Antalet ej behöriga motsvarar 1-4 elever. Avrundning ger 100 procent.
 • * Tallbohovskolan har från och med HT 2022 en F-6 verksamhet
 • Trygghet och studiero jämförs med värden inom parentes för 2021

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp