Modersmål och nyanlända grundskoleelever

Syftet med modersmålsstöd och modersmåls­under­visning är att bidra till god språk-, kunskaps-, och identitets­utveckling, lägga grunden till aktiv fler­språkighet, skapa trygghet och att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Järfälla språkcentrum

Järfälla språkcentrum har det övergripande ansvaret att organisera modersmål i Järfälla kommun. Varje år deltar cirka 3000 barn och elever i verksamheten, som omfattar över 40 olika språk.

Vårdnadshavaren till nyanlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språkcentrum. På Järfälla språkcentrum får man tid för introduktionssamtal, hälsoundersökning och en första kartläggning av barnets skolbakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats.

Nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år vänder sig till Järfälla vägledningscentrum.

Besöksadress

Mjölnarvägen 4, 17741 Järfälla

Telefon

08-580 285 72 eller 08-580 291 55

E-post

jarfalla.sprakcentrum@jarfalla.se


Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar