Modersmål och nyanlända grundskoleelever

Syftet med modersmålsstöd och modersmåls­under­visning är att bidra till god språk-, kunskaps-, och identitets­utveckling, lägga grunden till aktiv fler­språkighet, skapa trygghet och att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Järfälla språkcentrum

Järfälla språkcentrum har det övergripande ansvaret att organisera modersmål i Järfälla kommun. Varje år deltar cirka 3000 barn och elever i verksamheten, som omfattar över 40 olika språk.

Kommunen kan erbjuda nyanlända elever plats i förberedelsegrupp och språkintroduktion vid behov.

Vårdnadshavaren till nyanlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språkcentrum. På Järfälla språkcentrum får man tid för introduktionssamtal, hälsoundersökning och en första kartläggning av barnets skolbakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats.

Ungdomar i åldrarna 16-19 år vänder sig till Järfälla vägledningscentrum.

 


Besöksadress

Hus X 
Mjölnarvägen 4, 17741 Järfälla

Telefon

08-580 28572 eller 08-580 291 55

Kontaktpersoner

Eva Fredriksson, enhetschef
E-post: eva.fredriksson@jarfalla.se

Anette Bringsén Dahlberg, biträdande enhetschef
E-post: anette.bringsen.dahlberg@jarfalla.se

Karin Dockery, intendent
E-post: karin.dockery@jarfalla.se

Sonja Levonian, administratör
E-post: sonja.levonian@jarfalla.se

 

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar