Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Syftet med modersmålsstöd och modersmålsundervisning är att bidra till god språk-, kunskaps-, och identitetsutveckling, lägga grunden till aktiv flerspråkighet, skapa trygghet och att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Järfälla språkcentrum

Järfälla språkcentrum har det övergripande ansvaret att organisera modersmål i Järfälla kommun. Varje år deltar cirka 3000 barn och elever i verksamheten, som omfattar över 40 olika språk.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar