Innehåll

Glasa in balkong

Du behöver bygglov för att glasa in befintliga balkonger. Inglasning av balkong ändrar byggnadens yttre utseende. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar.

Behövs bygglov?

Du behöver alltid bygglov för att glasa in en balkong.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Visa balkongens placering med en pil.
 2. Planritning
  På planritningen ska du måttsätta och rita ut alla glaspartier.
 3. Fasadritning
  Fasadritningen ska visa hur inglasningen kommer att se ut. Alternativt kan du välja att skicka in en separat ritning på inglasningen och en fasadritning där balkongen bara är markerad.
 4. Sektionsritning
  Om balkongen förses med ett tak (och det inte finns en balkong ovanför) behöver du skicka in en sektionsritning.
 5. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar hur själva inglasningen är konstruerad.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong. Pdf, 94.8 kB.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp