Innehåll

Inglasat uterum och ute­plats

Ett inglasat uterum kan förlänga sommaren med några månader. Men kom ihåg att det inglasade uterummet räknas som en tillbyggnad och att du behöver ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Om du vill glasa in en befintlig uteplats eller bygga nytt inglasat uterum måste du söka bygglov.

I vissa fall kan man även använda sig av en så kallad attefallstillbyggnad för att göra ett inglasat uterum.

Läs mer

Järfällas kulturmiljöplan

Attefallsåtgärder

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 2. Planritning
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 3. Fasadritning
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av tillbyggnaden. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 4. Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 5. Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgift för inglasat uterum är samma som tillbyggnad.

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp