Innehåll

Del av Flintvägen

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819

En detaljplan har tagits fram för fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och uppförande av enbostadshus på respektive styckningslott. Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2020-10-05, § 160.

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 5 oktober 2020.

Aktuella planhandlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2021-01-12 15.06 • Storlek: 11 MB

 2. Senast ändrad: 2021-01-12 15.06 • Storlek: 2.1 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-10-09 13.15 • Storlek: 177.6 kB

 2. Senast ändrad: 2020-10-09 14.38 • Storlek: 237.7 kB

 3. Senast ändrad: 2020-11-13 15.31 • Storlek: 11 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-13 15.31 • Storlek: 2.1 MB

 5. Senast ändrad: 2020-10-09 13.15 • Storlek: 325.5 kB

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 11.1 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 360.3 kB

 3. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 275.5 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-10-21 15.51 • Storlek: 177.5 kB

 2. Senast ändrad: 2019-10-21 15.51 • Storlek: 799.5 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 181.4 kB

 4. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 305.1 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 6. Senast ändrad: 2020-03-10 10.07 • Storlek: 172.5 kB

 7. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 11.1 MB

 8. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 360.3 kB

 9. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 275.5 kB

 10. Senast ändrad: 2020-10-09 13.15 • Storlek: 177.6 kB

 11. Senast ändrad: 2020-10-09 14.38 • Storlek: 237.7 kB

 12. Senast ändrad: 2020-11-13 15.31 • Storlek: 11 MB

 13. Senast ändrad: 2020-11-13 15.31 • Storlek: 2.1 MB

 14. Senast ändrad: 2020-10-09 13.15 • Storlek: 325.5 kB

 15. Senast ändrad: 2021-01-12 15.06 • Storlek: 11 MB

 16. Senast ändrad: 2021-01-12 15.06 • Storlek: 2.1 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp