Innehåll

Del av Södra Stäket

Detaljplan för fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5 för att möjliggöra ett nytt enbostadshus på respektive styckningslott.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 9 januari 2021.

Aktuella handlingar

Laga Kraft

 1. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 364.6 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 29.5 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 261.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 2.6 MB

 3. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 722.5 kB

 4. Senast ändrad: 2020-12-18 14.20 • Storlek: 176.7 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 228.1 kB

 2. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 3.8 MB

 3. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 321.6 kB

 5. Senast ändrad: 2020-09-24 08.35 • Storlek: 181.8 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-03-03 15.18 • Storlek: 184.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 25 MB

 3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 426.9 kB

 4. Senast ändrad: 2020-03-10 10.07 • Storlek: 172.5 kB

 5. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 228.1 kB

 6. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 3.8 MB

 7. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 8. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 321.6 kB

 9. Senast ändrad: 2020-09-24 08.35 • Storlek: 181.8 kB

 10. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 261.4 kB

 11. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 2.6 MB

 12. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 722.5 kB

 13. Senast ändrad: 2020-12-18 14.20 • Storlek: 176.7 kB

 14. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 364.6 kB

 15. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 29.5 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp