Innehåll

Infarts­parkering i Kallhäll

Detaljplan för infartsparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheterna Kallhäll 1:1 och 6:1 i Järfälla kommun.

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartsparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar upp till 150 bilparkeringsplatser samt cirka 80 cykelparkeringsplatser med möjlighet till skyddad korttidsförvaring och inlåsning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-07-12

Aktuella handlingar

 1. Senast ändrad: 2020-07-08 15.37 • Storlek: 5.3 MB

 2. Senast ändrad: 2020-07-08 15.37 • Storlek: 756 kB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-06-05 14.44 • Storlek: 6.4 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-05 14.44 • Storlek: 2.5 MB

 3. Senast ändrad: 2020-06-05 14.44 • Storlek: 290.4 kB

 4. Senast ändrad: 2020-06-05 14.44 • Storlek: 176.4 kB

 5. Senast ändrad: 2020-06-05 14.44 • Storlek: 1 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.40 • Storlek: 681.3 kB

 2. Senast ändrad: 2020-03-24 12.18 • Storlek: 2.2 MB

Tidigare planskeden

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 5.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 466.6 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 1.7 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 279.9 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 175.9 kB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 3.3 MB

 2. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.3 MB

 3. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.1 MB

 4. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 299.5 kB

 5. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 177.1 kB

 6. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 195.8 kB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

 1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.49 • Storlek: 3.3 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp