Innehåll

Kafferosteriet

Översiktsbild över nya rosteriet

Detaljplan för Kafferosteriet mm fastigheten Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1

Detaljplanen möjliggör en etablering av kafferosteri med lagrings-, produktions- och kontorsverksamheter inom fastigheten Jakobsberg 18: 19 m. fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-12-24.

Aktuella planhandlingar

Laga kraft

Tillhörande utredningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp