Förberedelseklass

flicka arbetar i klassrum, tallbohovskolan

Förberedelseklass

I förberedelseklassen är det främst fokus på inlärning av svenska språket och det vanliga är att man går ett år i förberedelseklass innan man flyttar över till en svenskspråkig skolklass. Fördelen hos oss är att verksamheten är väl integrerade i skolan och det underlättar språkinlärning och överflyttningen till den vanliga skolan. De flesta börjar ganska snart delta i svenskspråkiga klasser i praktiska ämnen.

Lekställning på Tallbovskolan

Expedition Hus E

08-580 293 42

Sjukanmälan
görs i V-klasslänk till annan webbplats

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

soderhojdens.grundskolor@jarfalla.se

Rektor:
Carina Abrahamsson

Biträdande rektor:
Anne Wissing

För att kontakta vår personal via e-post skriver du förnamn.efternamn@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar