Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om är kul och spännande. Men det vi bygger finns kvar under lång tid och kan ibland påverka både människa och miljö. Därför kan du behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter igång.

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor kommer vi att berätta allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt.

Är det här första gången du är inne och läser om bygglov? I så fall föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Nästa steg är att läsa mer om hur bygglovsprocessen går till. Du kan också gå direkt till Behöver jag bygglov? för att ta reda på vad som gäller för ditt projekt.

Aktuellt inom bygglov

Öppet hus

Vid öppet hus kan du under ett kortare möte få information om vilka bestämmelser som gäller för din fastighet och vilka handlingar som behöver lämnas in vid en ansökan eller anmälan.

Nästa öppet hus på bygglovenheten är den 16 maj kl. 15-17

Bygglovenheten hittar du på Riddarplatsen 5, Posthuset 6 trappor.