Innehåll

Tillbyggnad

Livet förändras och därmed också behoven. När familjen växer och huset börjar kännas trångt kan det vara läge att bygga ut.

Behövs bygglov?

Om du planerar att bygga ut huset behöver du ansöka om bygglov. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus som får göra en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Kulturmiljöplan för Järfälla

Attefallsåtgärder

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Pdf, 1.4 MB.

 1. Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 2. Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 3. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av tillbyggnaden. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 4. Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 5. Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov för en tillbyggnad beror på hur stor tillbyggnaden är. Den exakta avgiften bestäms när din ansökan prövas.

Prisexempel

 • 0-15 kvm ca 4 500 kr
 • 16-49 kvm ca 8 500 kr
 • 50-129 kvm ca 17 000 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp