På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

God man för ensam­komman­de barn

När ett ensam­kommande barn kommer till Sverige ska en god man utses till barnet. Den dag­liga omsorgen ingår inte i gode mannens uppdrag. Däremot ska gode mannen före­träda barnet i sam­hället, i vårdnads­havarens och för­myn­darens ställe, och alltid se till barnets bästa.  

Från och med 1 juli 2017 ändras arvodesreglerna.
Schablonen är 1344 kr och kostnadsersättningen 112 kr per månad.  God man ska redogöra för sitt uppdrag två gånger per år, i oktober och april. Således ska du inte skicka in arvodesbegäran i juli, om det inte avser en slutredogörelse.

Aktuellt

 • Du som är god man och som kan tänka dig att ta uppdrag i sommar får gärna höra av dig till overformyndarkansliet@jarfalla.se. Skriv "Kan ta uppdrag" i ämnesraden.

Blankett för redogörelse och arvodesbegäran.PDF

 • Obs! Enligt beslut 170331 från över­förmyndaren i Järfälla respektive Upplands-Bro sänks arvodet från och med 1 juli 2017. Den nya nivån är 1344 kr/mån och kost­nads­ersättning 112 kr/mån. God man ska inte längre lämna redogörelse och arvodesbegäran varje kvartal utan endast i april och oktober. Läs mer nedan.

Brev från kansli­chefen till gode mänPDF

Regeringens promemoria Beslut om nytt ersättnings­system för mottag­ande av ensam­kommande barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • På Migrations­verkets hemsida kan du läsa mer om vad de olika uppehålls­tillstånden innebär.

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör en god man för ensam­kommande barn?

Att vara god man för ensam­kommande barn innebär att du företräder barnet i föräld­rarnas ställe. Det betyder att du har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga frågor.

Exempel på uppgifter som en god man för ensam­komman­de barn kan få göra är att

 • bekräfta asylansökan
 • söka aktuella bidrag från Migrations­verket och social­tjänsten
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • förvalta barnets till­gångar, även dag­ersättning och andra bidrag
 • teckna hyreskontrakt
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • vara stöd för barnet.

Exempel på vad du som god man för ensam­kommande barn inte ska göra är att

 • sköta den dagliga om­vårdnaden (inte heller att läsa läxor eller skjutsa till aktiviteter)
 • försörja barnet
 • företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det ska det offentliga biträdet göra.

Vem kan bli god man för ensam­kommande barn?

Lagen säger att en god man ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" och alltid se till barnets bästa. Det är överförmyndaren som av­gör om du uppfyller kraven. Bland annat tittar vi på om du

 • har kunskaper om det svenska samhället
 • kan skriva och tala god svenska
 • har förståelse för barn och ungdomars behov
 • är insatt i asyl­processen
 • har kännedom om barnets kultur, land och religion.

Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.  

Hur ansöker jag?

För närvarande har vi inte så stort behov av fler gode män till de ensam­kommande barnen. Men du är väl­kommen att skicka ett brev och CV så hör vi av oss vid behov.

Mejla till overformyndarkansliet@jarfalla.se.

Först behöver du gå igenom SKL:s webb­utbildning

Alla som vill bli gode män för ensam­kommande barn behöver gå igenom SKL:s webb­utbildning. Den är gratis och beskriver vad som ingår och inte i gode mannens uppdrag. Utbildningen tar också upp vad social­tjänsten, boendet och Migrations­verket ska göra.

Länk till SKL:s webb­utbildninglänk till annan webbplats

Bokning av tolk

Vid behov av tolkning ska en auktoriserad tolk anlitas. Kontakta över­förmyndaren för mer information.

Hur ska jag redogöra för uppdraget och när betalas arvodet?

Som god man är du inte anställd av kommunen, men du har rätt att få ett arvode. Den 31 mars 2017 beslutade överförmyndaren i Järfälla respektive Upplands-Bro att sänka arvodet från och med den 1 juli. God man ska lämna redogörelse två gånger om året.

Arvodet betalas ut när över­förmyndaren granskat redo­görelsen. Ibland sker utbetal­ning månaden efter att be­slutet fattats. Det beror på när löne­körningen sker.

 • God man ska inte längre lämna redogörelse kvartals­vis, utan endast i april och oktober. Slut­redogörelser lämnas dock i samband med upp­hörande.
 • Fram till 1 juli 2017 är arvodet 2225 kronor per månad och kostnads­ersättningen 100 kronor per månad under asyl­tiden. Efter kommun­placering är arvodet 2225 kronor per månad, men utan kostnads­ersättning. Rese­ersättning betalas endast för resor utanför Stockholms län.
 • Efter 1 juli är arvodet 1344 kr per månad och kostnads­ersättningen 112 kr per månad eller kostnads­ersättning för faktiska utlägg mot uppvisande av underlag.

Här hittar du blanketten Redogörelse och arvodes­begäran.PDF

Kan man byta god man?

Om du har syn­punkter på din gode man och vill byta ska du skriva till över­förmyndaren. Om gode mannen vill avsluta sitt uppdrag så byter vi så snart vi hittat en ny god man. I annat fall utreder över­förmyndaren om det finns skäl att byta ändå. Om gode mannen inte har misskött sitt uppdrag så byter vi som regel inte.

Om du är god man och vill avsluta ditt uppdrag ska du meddela över­förmyndaren. Du kvarstår tills vi hittat en ny god man och beslutat om byte.

Det är bra om du skickar en skriftlig begäran till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

Om du har frågor kan du kontakta överförmyndar­kansliet.

När upphör uppdraget?

Uppdraget som god man för ensam­kommande barn upp­hör

 • när barnet blir 18 år
 • om barnet får en särskilt förordnad vårdnads­havare
 • om en förälder återfår vårdnaden
 • om barnet lämnar Sverige
 • om det är uppenbart att god man inte behövs.

Vid byte av god man fort­sätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att över­förmyndaren tillsatt en ny god man.

Vad ska jag göra om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd?

Det är viktigt att gode mannen meddelar över­förmyndaren om barnets situation förändras, till exempel om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd. Om barnet flyttar kvarstår du som god man men vi flyttar barnets akt till över­förmynd­aren i den nya kommunen. Det ska ske omgående om barnet är asylsökande. Om barnet har uppehålls­tillstånd måste vi vänta med att flytta ärendet tills du har folkbok­fört barnet på den nya adressen.

Läs mer

 • I Migrations­verkets information till gode mänlänk till annan webbplats kan du läsa mer om gode mannens uppgifter under asyl­processen. Där finns också viktig information på olika språk för ensam­kommande barn.
 • Läs gärna skriften "Nytt liv i Sverige" som Riks­förbundet frivilliga samhälls­arbetare och Röda korset tagit fram. Den kan laddas ner eller beställas från www.rfs.selänk till annan webbplats.
 • Rädda barnen har en hjälplinjelänk till annan webbplats dit ensam­kommande barn kan vända sig anonymt och få tala med någon på engelska, dari och arabiska.