Gå direkt till sidans innehåll

Vill du bli god man eller för­valtare?

Över­förmyndaren rekryterar löpande gode män och för­valtare för vuxna personer med olika behov. Uppdraget är i hög grad ideellt men inne­bär en viktig insats i samhället.

Aktuellt

Det är viktigt att veta vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär.  Om du anmält intresse kommer vi att erbjuda dig att gå vår grundutbildning, som följs av ett test. Det är en del i rekryteringen.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara "rätt­rådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisen belastnings­register eller hos social­tjänsten.  

Eftersom du ska redovisa hur du sköter uppdraget behöver du ha ordnings­sinne och vana att sköta privat­ekonomi. Det är också viktigt att du kan sätta dig in i huvudmannens situation och skapa goda relationer, för att kunna företräda huvudmannen på bästa sätt.

Hur ansöker jag om att bli god man?

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare så kan du fylla i och skicka in blan­ketten nedan.

Intresseanmälan god man eller förvaltarePDF

Observera att om du vill ansöka om att bli god man för en specifik person hittar du mer information och ansökningsblankett på sidan För dig som har eller behöver god man.

Jag har skickat in en ansökan. Vad händer nu?

När du har skickat in en intresse­anmälan om att bli god man eller förvaltare får du svar inom ett par veckor. Innan det blir aktuellt med en intervju gör vi en kontroll i polisens och krono­fogdens register. Som ett led i rekryteringen får du gå vår grundutbildning och göra ett prov som visar att du förstått vad uppdraget innebär.  

Får man betalt som god man?

Som god man eller förvaltare ska man få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvud­regeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet. 

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen grans­kats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år. Arvodet är skatte­pliktigt.

Senast uppdaterad: 2018-11-05

Upp