Gå direkt till sidans innehåll

Vill du bli god man eller för­valtare?

Över­förmyndaren rekryterar löpande gode män och förvaltare till vuxna och omyndiga som av som av olika skäl behöver en ställföreträdare. Uppdraget som god man är i hög grad ideellt och inne­bär en viktig insats i samhället.

Aktuellt

Överförmyndaren behöver fler duktiga ställföreträdare. Du kan skicka en intresseanmälan via vår e-tjänst, klicka på den rosa länken ovan.

Om du däremot vill ansöka om att en nära anhörig ska få god man eller förvaltare ska du läsa här:

För dig som har eller behöver god man eller förvaltare

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara "rätt­rådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisen belastnings­register eller hos social­tjänsten.  

Eftersom du ska redovisa hur du sköter uppdraget behöver du ha ordnings­sinne och vana att sköta privat­ekonomi. Det är också viktigt att du kan sätta dig in i huvudmannens situation och skapa goda relationer, för att kunna företräda huvudmannen på bästa sätt.

Hur ansöker jag om att bli god man?

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare ska du gå till vår e-tjänst och fylla i dina uppgifter. Du kommer också att få göra ett kunskapstest. Det är en del av vår lämplighetsprövning.

Får man betalt som god man?

Som god man eller förvaltare ska man få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvud­regeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet. 

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen grans­kats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år vid godmanskap för en vuxen huvudman.

För ensamkommande barn är arvodet 1344 kr/mån brutto och kostnadsersättning 112 kr/mån.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp