Innehåll

Vill du bli god man eller för­valtare?

Över­förmyndaren rekryterar löpande gode män och förvaltare till Järfälla och Upplands-Bro. Uppdraget är i hög grad ideellt och inne­bär en viktig insats i samhället för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen. Det är en fördel om du har kunskap om olika funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, juridik och ekonomi. Vi behöver också gode män som kan olika språk.

Börja med Intressebevakarens webbutbilning

Om du vill bli god man ska du gå igenom Intressebevakarens utbildning. Den handlar om vad uppdraget som god man eller förvaltare går ut på. När du klarat den får du ett intyg som du kan bifoga i din intresseanmälan.

Gå till Intressebevakarens utbildning

Obs! Om du däremot vill ansöka om att en nära anhörig ska få god man eller förvaltare ska du läsa här:

För dig som har eller behöver god man eller förvaltare

Vid frågor når du överförmyndarkansliet via servicecenter 08-580 285 00 eller per mejl till overformyndarkansliet@jarfalla.se.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara "rätt­rådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisen belastnings­register eller hos social­tjänsten.  

Eftersom du ska redovisa hur du sköter uppdraget behöver du ha ordnings­sinne och vana att sköta privat­ekonomi. Det är också viktigt att du kan sätta dig in i huvudmannens situation för att kunna bevaka huvudmannens intressen. Uppdragen varierar i omfattning och tidsåtgång. Det är en fördel om du har ett arbete där du själv kan disponera din tid.

Hur ansöker jag om att bli god man?

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare ska du gå till vår e-tjänst och fylla i dina uppgifter. Du kommer också att få göra ett kunskapstest. Det är en del av vår lämplighetsprövning. Därefter brukar vi göra en intervju och gå igenom hur uppdraget ska redovisas till överförmyndaren.

Får man betalt som god man?

En god man eller förvaltare har rätt att få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvud­regeln är att den enskilde, den som har god man eller förvaltare, ska betala arvodet. 

Arvodet betalas ut efter att redovisningen har granskats. Det sker som regel en gång om året i samband med granskning av årsräkning eller sluträkning. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år vid godmanskap för en vuxen huvudman.

För ensamkommande barn är arvodet 1344 kr/mån brutto och kostnadsersättning 112 kr/mån.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp