Gå direkt till sidans innehåll

Vill du bli god man eller för­valtare?

Över­förmyndaren rekryterar löpande gode män och för­valtare för vuxna personer med olika behov. Uppdraget är i hög grad ideellt men inne­bär en viktig insats i samhället.

Aktuellt

Överförmyndaren behöver fler duktiga ställföreträdare. Vi har tagit fram en ny e-tjänst för att ta emot intresseanmälningar för att bli god man eller förvaltare.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara "rätt­rådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisen belastnings­register eller hos social­tjänsten.  

Eftersom du ska redovisa hur du sköter uppdraget behöver du ha ordnings­sinne och vana att sköta privat­ekonomi. Det är också viktigt att du kan sätta dig in i huvudmannens situation och skapa goda relationer, för att kunna företräda huvudmannen på bästa sätt.

Hur ansöker jag om att bli god man?

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare ska du gå till vår nya e-tjänst och fylla i dina uppgifter. Du kommer också att få göra ett kunskapstest. Det är en del av vår lämplighetsprövning.

E-tjänsten Intresseanmälan att bli god man eller förvaltare

Får man betalt som god man?

Som god man eller förvaltare ska man få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvud­regeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet. 

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen grans­kats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år. Arvodet är skatte­pliktigt.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad: 2019-06-20

Upp