Gå direkt till sidans innehåll

Överförmyndaren

Överförmyndaren är en myndighet som kontrollerar att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag som ställföreträdare för personer som inte själva kan förvalta ekonomi och tillvarata sina intressen. Vi utfärdar också förvaltarfrihetsbevis.

Aktuellt

Kammarkollegiet har bett överförmyndaren att sprida information om den nya lag som sedan 1 maj 2018 gör det möjligt för personer som ändrat könstillhörighet och tvångssteriliserats att få statlig ersättning.

Se Kammarkollegiets hemsida för mer information om statlig ersättning till tvångssteriliserade   

Kontakt

Järfälla och Upplands-Bro har varsin politisk vald överförmyndare och ett gemensamt kansli som ligger i Jakobsbergs centrum. Du kan skriva till oss eller lämna meddelande via servicecenter.

Telefon: 08-580 285 00
E-post: overformyndarkansliet@jarfalla.se

Postadress: Överförmyndaren, 177 80 Järfälla 

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett bevis på att du inte har förvaltare. Beviset kan behövas när du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter.

Om du är folkbokförd i Järfälla eller Upplands-Bro och behöver ett förvaltarfrihetsbevis kontaktar du överförmyndaren. Meddela att det gäller förvaltarfrihetsbevis samt namn, adress och personnummer. Därefter skickar vi förvaltarfrihetsbeviset till din folkbokföringsadress.

Följande sidor riktar sig till dig som vill veta mer eller som redan har ett uppdrag

Godmanskap och förvaltarskap ska bara anordnas om det inte går att hitta mindre ingripande åtgärder.

God man eller förvaltare - vad det innebär

För att ladda ner ansökningsblankett gå till sidan:

För dig som har eller behöver god man eller förvaltare

Du som är god man eller förvaltare hittar mer information och blanketter som du behöver i ditt uppdrag nedan.

För dig som är god man eller förvaltare

Fram till det att ett barn fyller 18 år ska det finnas någon som beslutar om barnets ekonomiska och juridiska frågor. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Läs mer om att vara förmyndare

Läs mer om vad det innebär att företräda ett ensamkommande barn som god man.

God man för ensamkommande barn


Senast uppdaterad: 2019-06-19

Upp