Gå direkt till sidans innehåll

Vårdkasevägen 41

Detaljplan för fastigheten Skälby 3:767.

Kartbild

Orienteringskarta med planområdet markerad, fastigheten Skälby 3:767

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Skälby 3:767 på Vårdkasevägen 41. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Planprocessen

Samrådshandlingar

Samråd pågår den 27 april till den 26 maj 2021

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 26 maj 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för Vårdkasevägen 41, fastigheten Skälby 3:767, dnr Kst 2020/400.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Suzanna Tsygankova, telefon: 08-580 226 58, e-post: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-04-26 18.22 • Storlek: 688.5 kB

  2. Senast ändrad: 2021-04-26 18.22 • Storlek: 1.4 MB

  3. Senast ändrad: 2021-04-26 18.22 • Storlek: 409.9 kB

  4. Senast ändrad: 2021-04-26 18.22 • Storlek: 3.7 MB

  5. Senast ändrad: 2021-04-26 19.31 • Storlek: 180.8 kB

  6. Senast ändrad: 2021-04-26 18.22 • Storlek: 141.1 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2020-10-28 16.43 • Storlek: 322.4 kB

  2. Senast ändrad: 2020-10-28 16.43 • Storlek: 186.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp