Innehåll

Björkeby 1:276 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316 i Järfälla kommun.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt att fortsatt möjliggöra för lokaler för offentlig och/eller kommersiell service i delar av bottenplan. På fastigheten bedrivs idag gym- och kontorsverksamhet samt att det finns ett fåtal lägenheter på övre plan. Befintliga byggnader ska rivas för att möjliggöra för ett nytt hus där fastighetsägaren vill bedriva äldrevård.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 8 juli 2021.

Handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2021-08-19 15.26 • Storlek: 10.7 MB

 2. Senast ändrad: 2021-08-19 15.26 • Storlek: 474 kB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 311.6 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 2.6 MB

 3. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 354.7 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 189 kB

 2. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 998.6 kB

 3. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 3.6 MB

 4. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 18.4 MB

 5. Senast ändrad: 2020-09-23 10.30 • Storlek: 329.2 kB

 6. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.2 MB

 7. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.1 MB

 8. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 2.5 MB

 9. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.4 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 190 kB

 2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 15.2 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 737.9 kB

 4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 5.1 MB

 1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 2.2 MB

 2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 5.1 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 8.1 MB

 4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 515.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp