Innehåll

Mälarbanan, delen Barkarby - Kallhäll

Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby - Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m.fl.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår genom kommunen för att bland annat kunna öka trafikeringen, förkorta restiderna och minska trafikstörningarna. Mälarbanan planeras att till största delen ligga kvar i samma sträckning som idag. Utbyggnaden till fyra spår sker genom breddning av befintligt spårområde förutom vid Slammertorpsvägen i Kallhäll där kurvan föreslås rätas ut, vilket innebär intrång i Görvälns naturreservat och att ca 12 000 kvm av naturreservatet, delar av fastigheterna Lädersättra 1:14 och Dikartorp 3:4, upphävs när planen vinner laga kraft.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-07-12.

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2012-11-27 16.29 • Storlek: 36.6 kB

 2. Senast ändrad: 2017-07-05 12.36 • Storlek: 2.9 MB

 3. Senast ändrad: 2017-07-05 12.35 • Storlek: 4.6 MB

 4. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 2.6 MB

 5. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 3.4 MB

 6. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 3.7 MB

 7. Senast ändrad: 2012-11-27 16.29 • Storlek: 73.7 kB

 8. Senast ändrad: 2017-07-05 12.41 • Storlek: 2 MB

 9. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 467.4 kB

 10. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 532.7 kB

 11. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 491.4 kB

 12. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 588 kB

 13. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 575.9 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp