Innehåll

Tallbo­hov, Söder­höjden

Perspektiv södra delen, bild: Mandaworks AB

Detaljplan för Tallbohov, Söder­höjden, del av fastigheten Jakobs­berg 18:1 med flera.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 500 bostäder med parkering i garage och lokaler mot gatan, en förskoletomt samt en samlingslokal. Området ska bebyggas och samtidigt bevara delar av de natur­värden och forn­lämningar som finns i området. I norr formar bebyggelsen ett torg, som blir en samlingsplats för området.

Planområdet ligger i Tallbohov i södra Jakobsberg, mellan E18 och Snapphane­vägen. Området utgörs av delar av fastigheterna Jakobsberg 18:1 och 18:10.

Planförslaget har vunnit laga kraft den 11 juli 2017. 

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2017-07-17 15.31 • Storlek: 1.7 MB

 2. Senast ändrad: 2017-07-17 15.28 • Storlek: 6 MB

Antagande

 1. Senast ändrad: 2017-06-20 13.19 • Storlek: 821.5 kB

 2. Senast ändrad: 2017-06-20 13.19 • Storlek: 123.6 kB

Granskning

 1. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 1.9 MB

 2. Senast ändrad: 2017-03-16 08.35 • Storlek: 6 MB

 3. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 719.7 kB

 4. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 27.5 kB

Utredningar - granskning

 1. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 1.7 MB

 2. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 5.6 MB

 3. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 11.2 MB

 4. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 4.3 MB

Tidigare planskeden

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-06-21 16.32 • Storlek: 9.3 MB

 2. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 138.1 kB

 3. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 915 kB

 5. Senast ändrad: 2016-06-23 08.42 • Storlek: 384.5 kB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 1.5 MB

 2. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 5.4 MB

 3. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 3.2 MB

 4. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 2.3 MB

 5. Senast ändrad: 2016-06-21 16.18 • Storlek: 3.1 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2015-06-16 09.34 • Storlek: 78.4 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp