Gå direkt till sidans innehåll

Ändrad använd­ning

Ska du förvandla butiken till en res­taurang eller göra kontoret till vandrar­hem? I så fall måste du ansöka om bygg­lov.

Behövs bygglov?

Bygglov krävs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Avsevärt innebär att det är en större förändring som sker, till exempel att en industrilokal görs om till en restaurang.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang eller pizzeria
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik.
 • Från kontor till vandrarhem.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov är

 • att göra ett kök till ett duschrum
 • att göra om en butikslokal till en frisersalong
 • att göra en del av bostaden till kontor för egen verksamhet.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Under Kartor och mättjänster kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 Vad du behöver skicka in när du ansöker om bygglov för ändrad användning av en lokal beror på vilken typ av ändring det rör sig om. Generellt behöver du skicka in:

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Markera tydligt vilken byggnad det är som ska ändra användningsområde.
 3. Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven på tillgänglighet är uppfyllda.
 4. Fasadritning i skala 1:100
  Om den nya användningen innebär att det kommer att göras ändringar på fasaden behöver du skicka in en fasadritning.
 5. Sektionsritning i skala 1:100
 6. Beskrivning  av den nya verksamheten

Vad kostar det?

Avgiften för ändrad användning är 70 % av normal bygglovsavgift vid nybyggnad. Den kostnaden beror på ytan och hur mycket handläggning som krävs.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Om du ska ändra lokalen till en restaurang eller sälja livsmedel kan du behöva skicka in en blankett om registrering av livsmedelsföretag. Om du behöver alkoholtillstånd ska du skicka in blanketten för alkoholtillstånd.
 • Om du ska ändra lokalen till en biltvätt eller annan miljöfarlig verksamhet behöver du kontakta kommunens servicecenter.

Senast uppdaterad: 2018-10-03

Upp