Gå direkt till sidans innehåll

Del av Södra Stäket

Detaljplan för fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5

Arbete pågår med en ny detaljplan för Stäketsvägen 14 och Af Ugglas väg 33. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5 för att möjliggöra nya enbostadshus på respektive styckningslott.

Planprocessen

Planen är nu på samråd

Samråd pågår den 4 mars till den 25 mars

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 mars 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.

eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över dnr kst 2019/503.

Detaljplan för del av Södra Stäket, fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5.

Aktuella handlingar

  1. Senast ändrad: 2020-03-03 15.18 • Storlek: 184.4 kB

  2. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 25 MB

  3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 426.9 kB

  4. Senast ändrad: 2020-03-10 10.07 • Storlek: 172.5 kB

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Upp