Gå direkt till sidans innehåll

Mälarbanan, delen Barkarby - Kallhäll

Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby - Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår genom kommunen för att bland annat kunna öka trafikeringen, förkorta restiderna och minska trafikstörningarna. Mälarbanan planeras att till största delen ligga kvar i samma sträckning som idag. Utbyggnaden till fyra spår sker genom breddning av befintligt spårområde förutom vid Slammertorpsvägen i Kallhäll där kurvan föreslås rätas ut, vilket innebär intrång i Görvälns naturreservat och att ca 12 000 kvm av naturreservatet, delar av fastigheterna Lädersättra 1:14 och Dikartorp 3:4, upphävs när planen vinner laga kraft.

Kommunens bedömning är att detaljplanen kommer att ge upphov till betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen är gemensam för Trafikverkets järnvägsplan och kommunens detaljplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-07-12.

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2012-11-27 16.29 • Storlek: 36.6 kB

 2. Senast ändrad: 2017-07-05 12.36 • Storlek: 2.9 MB

 3. Senast ändrad: 2017-07-05 12.35 • Storlek: 4.6 MB

 4. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 2.6 MB

 5. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 3.4 MB

 6. Senast ändrad: 2017-07-05 12.38 • Storlek: 3.7 MB

 7. Senast ändrad: 2012-11-27 16.29 • Storlek: 73.7 kB

 8. Senast ändrad: 2017-07-05 12.41 • Storlek: 2 MB

 9. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 467.4 kB

 10. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 532.7 kB

 11. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 491.4 kB

 12. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 588 kB

 13. Senast ändrad: 2012-11-27 15.24 • Storlek: 575.9 kB

Upp