Innehåll

Barkarby­staden fördel­nings­station

Den inringade röda ytan är det föreslagna planområdet.

En ny detaljplan har tagits fram för Barkarby fördelningsstation, del av fastigheten Barkarby 2:2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en fördelningsstation för eldistribution, vilken krävs för att säkra elförsörjningen för den fortsatta utbyggnaden på Barkarbyfältet.

En ny detaljplan har tagits fram för Barkarby fördelningsstation, del av fastigheten Barkarby 2:2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en fördelningsstation för eldistribution, vilken krävs för att säkra elförsörjningen för den fortsatta utbyggnaden på Barkarbyfältet.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen vann laga kraft 20 december 2018.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av projektledare Maria Davidsson, telefon 08-580 227 03, e-post: maria.davidsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

 1. Senast ändrad: 2018-12-20 15.17 • Storlek: 28 kB

 2. Senast ändrad: 2018-12-20 15.17 • Storlek: 12.7 MB

 3. Senast ändrad: 2018-12-20 15.17 • Storlek: 355.3 kB

Tidigare planskeden

Antagande

 1. Senast ändrad: 2018-11-26 13.28 • Storlek: 1.4 MB

 2. Senast ändrad: 2018-11-26 13.28 • Storlek: 114.5 kB

 3. Senast ändrad: 2018-11-26 13.46 • Storlek: 13.2 MB

 4. Senast ändrad: 2018-11-26 13.48 • Storlek: 358.8 kB

 5. Senast ändrad: 2018-11-26 13.58 • Storlek: 140.5 kB

 6. Senast ändrad: 2018-11-26 13.58 • Storlek: 187.1 kB

Granskning

 1. Senast ändrad: 2018-04-19 15.49 • Storlek: 37.9 kB

 2. Senast ändrad: 2018-04-19 15.49 • Storlek: 313 kB

 3. Senast ändrad: 2018-04-19 15.49 • Storlek: 10.7 MB

 4. Senast ändrad: 2018-04-19 15.49 • Storlek: 462.8 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 4 MB

 2. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 2.1 MB

 3. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 107.1 kB

 4. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 419.3 kB

 5. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 2.7 MB

 6. Senast ändrad: 2018-04-19 15.50 • Storlek: 1.2 MB

Tidigare skeden

 1. Senast ändrad: 2016-04-20 08.30 • Storlek: 562.3 kB

 2. Senast ändrad: 2016-04-21 15.53 • Storlek: 175.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-09-08 12.55 • Storlek: 912.9 kB

 4. Senast ändrad: 2017-09-08 12.55 • Storlek: 7.5 MB

Behovsbedömning

Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om huru­vida planen kan antas med­föra betydande miljö­påverkan. När en kommun upp­rättar eller ändrar en detalj­plan ska kommunen alltid ta ställning till behovet att genomföra en miljö­bedömning av planen i enlighet med 6 kap. 11-18 § miljö­balken. Miljö­bedömning är processen i vilken en miljö­­konsekvens­­beskrivning utarbetas. En miljö­­bedömning ska genomföras om en detalj­plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 11 § MB).

Behovs­­bedömningen har genomförts av kommunens sak­kunniga tjänste­män utifrån till­gängligt kunskaps­underlag om platsen och planens påverkan.

 1. Senast ändrad: 2017-09-08 12.58 • Storlek: 3.3 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp