Innehåll

Säby 3:69

Illustrationsbild över föreslagen byggnad

Föreslagen ny byggnad (Wass Arkitekter)

Detaljplan för fastig­heten Säby 3:69.

En ny detaljplan har tagits fram för Säby 3:69, fastig­heten Säby 3:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra lägenheter i flerbostadshus samt att möjliggöra lokaler för centrum­ändamål och kontors­verksamhet. Där­utöver syftar planen till att ge befintlig kultur­byggnad inom planområdet fortsatt skydd. Planområdet ligger i ett attrak­tivt läge nära kommu­nikationer, naturområden och service.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6 april – 27 april 2017.

Planen antogs 18 september 2017 av kommunfullmäktige.

Prövningstiden pågick till och med 17 oktober 2017.

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2017-10-31 14.00 • Storlek: 547.5 kB

 2. Senast ändrad: 2017-10-31 14.00 • Storlek: 6 MB

Antagande

 1. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 193.3 kB

 2. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 552.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 46.8 kB

 4. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 204 kB

 5. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 6 MB

Tidigare planskeden

Granskning

 1. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 348.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 173.9 kB

 3. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 727.4 kB

 4. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 6.1 MB

 5. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 967.2 kB

 6. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 2.6 MB

 7. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 2 MB

 8. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 1.7 MB

 9. Senast ändrad: 2020-06-17 11.06 • Storlek: 2.6 MB

 10. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 5.4 MB

Utredningar - granskning

 1. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 141.3 kB

 2. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1 MB

 3. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 769.5 kB

 5. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 742.9 kB

 6. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 2 MB

 7. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 290.9 kB

 8. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 683.5 kB

 9. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 583.5 kB

 10. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.3 MB

 11. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.1 MB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 76.7 kB

 2. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 3.1 MB

 3. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 611.5 kB

 4. Senast ändrad: 2016-09-08 16.53 • Storlek: 51.4 kB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 141.3 kB

 2. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.3 MB

 3. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.1 MB

 5. Senast ändrad: 2017-07-05 12.48 • Storlek: 6.8 MB

Planuppdrag 

 1. Senast ändrad: 2016-02-25 15.25 • Storlek: 88.7 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp