Innehåll

Terrängvägen 38

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Jakobsberg 2:734, på Terrängvägen 38. Syftet är att möjliggöra avstyckning och uppförande av ett nytt enbostadshus på styckningslott.

D 2022-09-05 B
Diarienummer: Kst 2021/162
Fastigheten Jakobsberg 2:734

Kartbild över området

Orienteringskarta med planområdet för fastigheten Jakobsberg 2:734 markerat i rött

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 1 oktober 2022

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Jakobsberg 2:734, Terrängvägen 38 samt uppförande av ett enbostadshus på styckningslotten.

Laga kraft-handlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Plansamråd

Tillhörande utredningar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-05-11 15.48 • Storlek: 233.2 kB

  2. Senast ändrad: 2021-05-11 15.48 • Storlek: 181.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp